”Epävarmuus jatkuu yhä paperiteollisuudessa” Matleena Kniivilä

                        MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA 23.1.2012

Talousnäkymien epävarmuus heijastui syksyn mittaan myös
paperiteollisuuteen. Talouskasvun hiipuessa tuotteiden kysyntä väheni. Kysynnän
vähentyessä tuotantoa rajoitettiin eri puolilla Eurooppaa, myös
Suomessa.

Riippuu pitkälti taloustilanteen kehittymisestä Euroopassa,
miten paljon paperia Suomessa tänä vuonna tuotetaan – ja kuinka paljon puuta
tähän tarkoitukseen tarvitaan.

Pellervon taloustutkimus PTT ennusti
lokakuussa julkaistussa suhdanne-ennusteessaan, että paperintuotanto vähenee
Suomessa tämän vuoden aikana jopa kahdeksan prosenttia vuoteen 2011 verrattuna.
Nyt muutamaa kuukautta myöhemmin tuotannon kohtuullisen suuri väheneminen
näyttää edelleen todennäköiseltä.

Kysynnän ollessa normaalia heikompaa
yhtiöt vähentävät paperintuotantoa niin paljon, että nykyinen hinta saadaan
vähintäänkin säilytettyä.

Vaikka paperin kysyntä syksyllä jo pieneni, se
ei ennättänyt vielä silloin vaikuttaa hintoihin. Suomessa koko vuoden
keskimääräinen vientihinta nousi viime vuonna liki viisi prosenttia. Tälle
vuodelle vastaavaa nousua tuskin on luvassa.

Paperikoneita on kuitenkin
Euroopassa lakkautettu siinä määrin, että vähentynyt tarjonta nostaa joidenkin
paperilajien hintatasoa viimeistään talouden elpyessä.

Kaikkiaan
paperintuotantomäärät jäävät Suomessa tämän laman jälkeen kuitenkin pysyvästi
aiempaa alhaisemmiksi. Vuoden 2012 alkaessa paperintuotantokapasiteetti oli liki
kymmenyksen edellisvuotta pienempi, kun neljä paperikonetta suljettiin ennen
vuodenvaihdetta.

Kartongintuotannossa suunta on viime aikoina ollut
toinen. M-realin muuntuminen entistä enemmän kartonkiyhtiöksi on lisännyt jonkin
verran alan tuotantokapasiteettia Suomessa. Määrät ovat kuitenkin pieniä
paperintuotannon vähennyksiin verrattuna.

Tämä vuosi ei ole
paperiteollisuudelle eikä varsinkaan paperiteollisuudessa työskenteleville
helpoimmasta päästä. Koko Euroopassa tuotantoa rajoitetaan, koneita vielä
suljetaan ja tuotteiden hintojen nousu on vähäistä. Eurooppalaisen
paperiteollisuuden kannattavuutta haittaavaa ylikapasiteettia on kuitenkin jo
melko paljon purettu.

Kun talous lähtee Euroopassa kasvuun, voi tilanne
niin yritysten kuin jäljellä olevien työntekijöiden näkökulmasta nopeastikin
parantua.