Maa- ja elintarviketalous 2017 syksy

Kyösti Arovuori, Heini Lehtosalo, Suvi Rinta-Kiikka, Lauri Vuori, Tapani Yrjölä. PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous 2017/syksy. ISSN 1799-9340. Helsinki 2017.

Ruuan hinnan lasku pysähtyy,
sää luo epävarmuutta maatalouteen

Pitkään jatkunut ruuan hinnan lasku Suomessa pysähtyy. Hinnat kääntyvät tänä ja ensi vuonna lievään nousuun. Elintarviketeollisuudessa piristyminen on vauhdissa. Etenkin maitotuotteiden, kuten juustojen ja voin, vienti vetää. Sen sijaan maataloudessa hankalat sääolot aiheuttavat suurta epävarmuutta, ja maatalouden yrittäjätulon kehitys on sään varassa.

Ennusteen pääteksti ja keskeiset ennustemuuttujat ovat luettavissa alla, tarkempia ennusteen osatekijöitä graafeineen ja muuttujineen on avattu kalvosarjassa, jonka pääset lukemaan tästä: Ennustegraafit ja kalvosarja.

Satokauden hankala sää ei heilauta hintoja

Muutokset maailman viljamarkkinoilla ovat tänä vuonna maltillisia. Maailmassa korjattu viljasato on tänä vuonna paikallisista hankalista sääolosuhteista huolimatta runsas. Tämän seurauksena viljan hinnoissa ei tapahdu suuria muutoksia.

Hankalista sääolosuhteista johtuen on kärsitty paikallisista satovahingoista eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Toisaalta esimerkiksi Mustanmeren alueella tänä syksynä korjattu ennätyssuuri sato. Sääolosuhteet ovat vaikuttaneet myös sadon laatuun. Laatuerot ovat hyvin paikallisia.

Viljan hintataso pysyy matalalla tänä ja ensi vuonna. Yhdysvaltojen aliarvioidut satoennusteet nostivat viljan hintoja kesällä. Korjattu sato on odotettua suurempi, joten hinnat kääntyivät laskuun. Runsas tarjonta, hitaasti kasvava kysyntä ja täydet viljavarastot pitävät hintakehityksen maltillisena. Vehnän hinta nousee hieman, koska leipälaatuisesta vehnästä on pulaa. Hintataso pysyy edelleen matalana.

Rehuviljan kysyntä kasvaa tänä vuonna kotieläintuotannon vanavedessä. Tämän seurauksena varastot pienentyvät ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Varastot ovat kuitenkin edelleen täynnä eikä varastojen muutos siksi vaikuta hintatasoon.

 

Suomen maatalouden keskeiset ennustemuuttujat

  2017e 2018e
  Muutos % Muutos %
Vehnän tuottajahinta1 -1 2
Ohran tuottajahinta1 -1 -1
Viljan tuotanto1 -5 12
Sianlihan tuottajahinta 6 0
Sianlihan tuotanto -2 -1
Maidon tuottajahinta 1 1
Tuotantopanosten hinnat -1 2
Maatalouden yrittäjätulo -1 5

1) satovuonna 2017/18 ja 2018/19

 

Keskeiset ennustemuuttujat: ruuan hinta ja elintarviketeollisuus

  2016 2016 2017e 2018e
  milj. euroa Muutos % Muutos % Muutos %
Elintarvikkeiden hinnat   -1,0 0,2 1,0
liha   -3,4 2,5 0,5
maitotuotteet   -2,6 0,5 1,5
viljatuotteet ja leipä   -0,9 0,2 0,1
Elintarviketeollisuuden liikevaihto   0 1 2
Viennin arvo 1209 -2,2 4 2
Tuonnin arvo 3796 1,7 2 1