Asuntomarkkinat 2016

Alueellinen asuntomarkkinakatsaus sisältää ennusteosion ja teemaosion, joka tällä kertaa käsittelee turvapaikanhakijoiden vaikutusta asuntomarkkinoihin. Asuntomarkkinakatsauksessa tarkastellaan asuntomarkkinoiden kehitystä sekä omistusasuntomarkkinoiden että vapaarahoitteisten ja tuettujen vuokra-asuntomarkkinoiden osalta. Lisäksi katsauksessa ennustetaan vanhojen kerrostaloasuntojen hintakehitystä sekä vapaarahoitteisten ja ARA-asuntojen vuokrakehitystä koko maassa ja suurimmissa kaupungeissa vuonna 2016.

Alueellinen asuntomarkkinaennuste 2016

Pitkään jatkuneesta heikosta taloustilanteesta huolimatta asuntojen hinnat kääntyivät laskuun koko maan tasolla vasta vuoden 2014 puoli välissä. Vuonna 2015 asuntojen hinnat laskivat ennakkotietojen mukaan edelleen. Vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen ennustetaan vuonna 2016 nousevan koko maassa 0,2 prosenttia. Alueelliset erot hintakehityksessä ovat kuitenkin merkittäviä kumpanakin vuonna.

Heikosta taloustilanteesta johtuva epävarmuus sekä ostovoiman heikkeneminen ovat luoneet kysyntäpaineita vuokramarkkinoille. Vuokrien nousu onkin jatkunut jo useamman vuoden ajan asuntojen hintojen nousua nopeampana. Vuokrien nousuvauhti jatkui erittäin voimakkaana myös vuonna 2015. Vuonna 2016 uusien ja vanhojen vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousevat 3 prosenttia ja ARA-asuntojen vuokrat 2,5 prosenttia. Makrotaloudelliseen ympäristöön ja siten myös asuntomarkkinoihin kohdistuu edelleen kuluvana vuonna merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka lisäävät vaikeasti ennustettavissa olevien hintamuutosten todennäköisyyttä asuntomarkkinoilla. [Lue lisää…]

Turvapaikanhakijoiden vaikutus asuntomarkkinoihin

Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat lisäävät kysyntää vuokra-asuntomarkkinoilla kasvukeskuksissa. Kysyntä kasvaa erityisesti sosiaalisilla vuokra-asuntomarkkinoilla, mutta tarjonnan rajoitteiden seurauksena myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kysyntä saattaa kasvaa. Jos asuntotarjonta ei pitkällä aikavälillä jousta esimerkiksi maankäytön rajoitteiden vuoksi, kysyntäpaineet näkyvät kasvavina asumiskustannuksina. [Lue lisää…]

Veera Holappa, Janne Huovari, Signe Jauhiainen, Hanna Karikallio ja Antti Kekäläinen. Asuntomarkkinaennuste 2016. ISSN 1799-9340. Pellervon taloustutkimus, Helsinki 2016.