Ennuste: Puun käyttö lisääntyy ensi vuonna – hakkuumäärät nousevat venäläisen puun korvaamiseksi

Puun kysyntä Suomessa kasvaa ensi vuonna ja yksityismetsien puukauppa jatkuu vilkkaana, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Suuri kysymys puumarkkinoilla on, miten korvataan venäläinen puu. Ensisijaisesti korvaaja löytyy kotimaasta, ja hakkuumäärissä nähdäänkin kasvua vuonna 2023. Tukin hinta kääntyy laskuun, mutta kuitupuun hinta jatkaa nousua.

”Vielä tänä vuonna Venäjän tuontipuun korvaamisesta ei tule ongelmaa, koska Suomen metsäteollisuuden puunkäyttö vähenee huomattavasti. Syynä ovat alkuvuoden työnseisaus UPM:n tehtailla ja aiemmat tuotantokapasiteetin leikkaukset”, sanoo tutkimusjohtaja Paula Horne.

Ensi vuonna metsäteollisuuden puunkäyttö lisääntyy lähes kuusi prosenttia eli liki neljä miljoonaa kuutiometriä, kun tuotanto kasvaa sekä massa- että puutuoteteollisuudessa. 

Keväällä arveltiin, että tuonti muista maista voisi lisääntyä ja korvata osittain Venäjän tuontia. Näin ei ole käynyt, vaan Baltian ja Ruotsin tuontimäärät ovat selvästi laskeneet. Tammi-kesäkuussa puun tuonti Suomeen on vähentynyt 62 prosenttia.

”Baltian kuitupuulle on kysyntää muuallakin, ja sen hinta on lähtenyt rakettimaiseen nousuun. Ulkomailta ei siis ole tulossa helpotusta puun tarpeeseen, vaan katseet kääntyvät kotimaahan”, sanoo Paula Horne.

Metsäteollisuuden investoinnit nostavat vuonna 2023 varsinkin kuitupuun tarvetta ja markkinahakkuut lisääntyvät noin kolmella prosentilla ja asettuvat lähelle 66 miljoonaa kuutiometriä. Puun käyttömäärä jää kuitenkin vielä selvästi vuoden 2021 lukemia pienemmäksi.

Puukauppa vilkastuu teollisuuden puun tarpeen kasvaessa

Puumarkkinoilla koko vuoden 2022 pystykauppamäärä jää 14 prosenttia viimevuotista pienemmäksi. Tosin vertailukohtana on poikkeuksellisen vilkas viime vuosi, joten kauppamäärä pysyy edelleen korkeana. Viime vuonna kertyi myös pystyvarastoja, mikä vähentää tämän vuoden kysyntää.  

Ensi vuoden kasvava puun tarve lisää paineita kotimaisille puumarkkinoille. Teollisuus tarvitsee puuta, ja metsänomistajien aikomus myydä säilyy aiempien vuosien tasolla. Yksityismetsien puukauppamäärä nouseekin muutamia prosentteja.

Tukkien vuotuinen keskikantohinta nousee tänä vuonna noin seitsemän prosenttia. Ensi vuonna havutukkien vuotuiset keskihinnat laskevat hieman sahatavarahintojen selvän laskun myötä. Kuitupuun vuotuinen keskihinta päätyy tänä vuonna noin viisi prosentin nousuun. Hinnannousu jatkuu noin kolmen prosentin tasolla ensi vuonna. Koivukuidun hinta nousee havukuituja enemmän Venäjän-tuonnin loppumisen vuoksi.

Yksityismetsien bruttokantorahatulot nousivat viime vuonna lähes kolmanneksen hakkuu- ja kauppamäärän kasvun ja puun hinnannousun ansiosta. Tänä vuonna puun vuotuisen keskihinnan loiva nousu kasvattaa bruttokantorahatuloja edelleen, eli ne ylittävät 2,4 miljardia euroa. Ensi vuonna yksityismetsien tulot supistuvat hieman. Hakkuumäärät lisääntyvät, mutta keskihinta laskee.

Koko ennuste on julkaistu PTT:n verkkosivuilla https://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala/metsaala-syksy-2022.html

Ennusteen kalvosarja täällä (linkki).

Lisätietoja:
Paula Horne, paula.horne@ptt.fi, puh. 040 592 6820