Asuntomarkkinaennuste: Asuntojen hintakehitys vaisua, vuokramarkkinoilla kysyntäpaineita

Asuntojen hinnat laskivat ennakkotietojen mukaan edelleen vuonna 2015. Vuonna 2016 vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousevat koko maassa PTT:n ennusteen mukaan 0,2 prosenttia. Alueelliset erot hintakehityksessä ovat kuitenkin merkittäviä. Koko maan hintojen nousun takana on 0,7 prosentin nousu Helsingissä ja 0,5 prosentin nousu Espoossa. Muualla Suomessa asuntojen hintakehitys jää lähelle nollaa.

Vuonna 2016 uusien ja vanhojen vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousevat 3 prosenttia ja ARA-asuntojen vuokrat 2,5 prosenttia. Kaupunkien väliset erot vuokrakehityksessä ovat melko pieniä. Heikosta taloustilanteesta johtuva epävarmuus sekä ostovoiman heikkeneminen ovat luoneet kysyntäpaineita vuokramarkkinoille. Kasvava vuokrakysyntä, nousevat vuokratuotot, asuntojen hintojen maltillinen kehitys ja alhaalla pysyvät korot houkuttavat asuntosijoittajia.

PTT:n katsauksessa tarkastellaan myös ajankohtaista turvapaikanhakijatilannetta asuntomarkkinoiden näkökulmasta. Vuoden 2015 aikana Suomi vastaanotti yli 30 000 turvapaikanhakijaa, mikä aiheuttaa PTT:n arvion mukaan oleskelulupapäätösten ja perheenyhdistämisten jälkeen yhteensä 15 000 henkilön väestönlisäyksen. Merkittävä osa muutosta on suuntautunut pääkaupunkiseudulle eikä tälle trendille odoteta muutosta, joten pääkaupunkiseudulle sijoittuu tulijoista yli 5 000. Jos vuosittainen turvapaikanhakijoiden määrä laskee jatkossa 10 000 henkilöön, väestönlisäys on laskelman mukaan noin 4 500 henkilöä vuodessa.

Maahanmuutto kasvattaa erityisesti ARA-vuokra-asuntojen kysyntää. Tilanne valtion tukemilla vuokra-asuntomarkkinoille tiukkenee edelleen, koska arvion mukaan oleskeluluvan saaneista asunnon tarpeessa on yli 10 000 koko maassa ja lähes 4 000 pääkaupunkiseudulla. Tyhjien vuokra-asuntojen käyttöönotto ohjaisi muuttoliikettä pois pääkaupunkiseudulta, mutta oleskeluluvan saaneiden asuinpaikkakunnilla on tarpeen olla riittävät työ- ja opiskelumahdollisuudet.

Suomen asuntomarkkinoiden suuri kuva ei muutu. Suuret kaupungit vetävät ihmisiä, joten uusia asuntoja tarvitaan kasvukeskuksiin. Asuntojen tarjonnan ongelmien taustalla on maankäyttöpolitiikka. Asuntomarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi suurilta kaupungeilta tarvitaan edelleen toimia ja hallitukselta aktiivista kaupunkipolitiikkaa. Kysyntäpaineet näkyvät kasvavina asumiskustannuksina. Pahimmillaan asuntomarkkinoiden ongelmat aiheuttavat häiriöitä työmarkkinoilla ja työvoiman liikkuvuudessa.

Asuntomarkkinaennuste on saatavissa PTT:n verkkosivuilta:

http://ptt.fi/ennusteet/kansantalous/asuntomarkkinat-2016/

Lisätietoja:

ekonomisti Hanna Karikallio p. 040 1648182, s-posti: etunimi.sukunimi@ptt.fi ekonomisti Antti Kekäläinen p. 040 1648136, s-posti: etunimi.sukunimi@ptt.fi vt. tutkimusjohtaja Signe Jauhiainen p. 040 1648139, s-posti: etunimi.sukunimi@ptt.fi