Asiantuntijuuden ytimestä

Tutkijat ja heidän antamansa asiantuntijalausunnot on taas tuomittu. Tutkijoiden lausunnot ovat yhteiskunnan ongelma, koska asiantuntijoiden näkemykset voivat pahimmillaan johtaa poliittisen päätöksenteon uuteen valmisteluun tai yrityksen kohtaaman toimintaympäristön uudelleen arviointiin.

Toiveissa näyttäisi olevan, että kritiikin tai vaihtoehtojen sijaan asiantuntijat keskittyisivät sekä päätösten että päätöksentekijöiden ylistämiseen ja heidän oikeaksi toteamansa näkemyksen vahvistamiseen.

Tutkijoiden, tutkimuksen ja asiantuntijanäkemysten kritisointi on tervetullutta ja hyödyllistä. Siis siinä tapauksessa, että kritiikissä on sisältöä. Kritiikin sisällöksi ei riitä, että on asiantuntijan kanssa eri mieltä.

Myös asiantuntijoiden esittämän kritiikin pitää olla perusteltua. Edes oikeustieteessä tutkija ei ole tuomari, syyttäjä eikä puolustusasianajaja. Tutkija on asiantuntija, jonka tehtävä on, mielellään tutkimukseen tai muuhun todennettuun asiantuntemukseen perustuen, analysoida käsillä olevan asian vaikutussuhteita. Selittää, ei syyttää, puolustaa tai tuomita.

Kriittinen palaute ei ole vierasta PTT:ssäkään. Omalle kohdalleni eniten kritiikkiä on vuosien aikana kohdistunut maa- ja elintarviketalouden ennusteeseen. Jatkuvaan markkinaseurantaan, ruokamarkkinoiden tutkimukseen ja säännöllisesti toistuvaan ennustetyöhön perustuva useamman henkilön yhdessä muodostama näkemys tuntuu miellyttävän harvoin.

Palautetta tulee kaikilta ruokaketjun toimijoilta. Kritiikin syy on usein aika helppo tunnistaa. Näkemys ja ennuste eroavat palautteen antajan omasta.

Teollisuus, kauppa ja maanviljelijät tekevät operatiivisia päätöksiä, jotka perustuvat omaan näkemykseen markkinoiden toiminnasta ja lähitulevaisuuden kehityksestä. Kun tämä näkemys haastetaan, haastetaan yrityksissä tehdyt päätökset.

Parhaiten mieleeni jäänyt palaute koski ennustettamme kansainvälisten viljamarkkinoiden hintakehityksestä. Ennustimme viljan hinnan laskevat selvästi kotimaisten toimijoiden näkemystä enemmän. Ennustetta syytettiin itse itseään toteuttavaksi: viljan kansainväliset hinnat lähtevät laskuun, koska PTT niin ennustaa. Sillä kertaa olimme oikeassa. Silti hinnat olisivat laskeneet, vaikka olisimme ennustaneet niihin nousua.

Asiantuntijoiden lausunnot ja ennusteet eivät aina osu kohdalleen. Niitä ei silti kannata sivuuttaa ainoastaan sen takia, että ne eivät miellytä.

Viime keväänä ennusteen muuten haukkuivat kaikki edellä mainitut tahot. Ennuste osui ilmeisen oikeaan.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 4.1.2016