Akatemialta iso rahoitus ilmastotuuppausten tutkimukselle – PTT mukana hankkeessa

Pellervon taloustutkimus PTT on mukana merkittävänä kumppanina tutkimushankkeessa, jolle Suomen akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt yli neljän miljoonan euron rahoituksen. Hankkeessa tutkitaan, miten liikenteen ilmastopäästöjä voisi vähentää ja metsien hiilinieluja kasvattaa.

Pellervon taloustutkimus PTT on mukana merkittävänä kumppanina tutkimushankkeessa, jolle Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt yli neljän miljoonan euron rahoituksen. Hankkeessa tutkitaan, miten liikenteen ilmastopäästöjä voisi vähentää ja metsien hiilinieluja kasvattaa vaikuttamalla yksilöiden ja yhteisöjen tekemiin valintoihin käyttäytymistieteellisin keinoin.

"PTT:n tutkijat ovat innoissaan päästessään tekemään tätä tärkeää ja mielenkiintoista tutkimushanketta. Siinä yhdistyy kaksi rinnakkaista vahvuuttamme. Olemme johdonmukaisesti kehittäneet kyvykkyyttä tutkia ilmastonmuutosta laskennallisilla malleilla, ja taloudellisen lukutaidon tutkimuksessa olemme kartoittaneet mahdollisuuksia ohjata ihmisiä kestäviin valintoihin", toteaa tutkimusjohtaja, dosentti Olli-Pekka Ruuskanen.

Hanketta vetää Turun yliopisto, ja siinä ovat mukana PTT:n lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Työterveyslaitos.

Keskeisessä roolissa hankkeessa ovat siinä kehitettävät tuuppaukset eli nudget. Ne ovat toimenpiteitä, joilla ohjataan ihmisten toimintaa ilmastoystävällisempään suuntaan niin, että heillä kuitenkin säilyy valinnanvapaus. Nudge-käsite oli runsaasti esillä myös Suomessa vuonna 2017, kun sen kehittäjä Richard Thaler sai taloustieteen Nobelin palkinnon.

Juuri ohjauskeinojen hyväksyttävyys ja oikeudenmukaisuus ovat tutkimuksessa tärkeässä asemassa: kehitettävien tuuppaustoimien tulee olla sekä yhteisöllisesti hyväksyttäviä että eettisiä.

PTT:n osuus hankkeen rahoituksesta on ensimmäisellä kolmivuotiskaudella noin 723 000 euroa. Hanke käynnistyy välittömästi. Tutkimuksen rahoitus tulee Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Ilmastonmuutos ja ihminen (CLIMATE) -ohjelmahausta.

Tuuppausta metsänomistajille ja metsäammattilaisille

PTT:n tutkijoilla on hankkeessa monipuolisia tehtäviä. He selvittävät esimerkiksi tuuppausten toimintaperusteita ja metodologiaa, vertaavat tuuppausten vaikuttavuutta muihin ohjauskeinoihin nähden sekä suunnittelevat tuuppaustoimenpiteitä mm. metsänomistajille ja metsäammattilaisille. PTT:llä on iso rooli myös hankkeen viestinnässä ja vuorovaikutuksessa.

Ilmastotuuppauksen toimenpiteitä luodaan läheisessä yhteistyössä esimerkiksi kaupunkien ja metsänomistajien kanssa. Niillä tähdätään muun muassa kävelemisen, pyöräilemisen ja julkisten kulkuvälineiden käytön lisäämiseen työmatkaliikenteessä ja koulumatkoilla.

Metsänomistajia ja metsäammattilaisia taas ohjataan hiilinieluja kasvattavien metsänhoitomenetelmien käyttöön. Tässä tutkijat tekevät läheistä yhteistyötä esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten, Suomen metsäkeskuksen ja MTK:n kanssa.

Seuraa hankkeen etenemistä Twitterissä: @ClimateNudgeSTN

Lisätietoja:

Olli-Pekka Ruuskanen, tutkimusjohtaja, 040 641 5732, olli-pekka.ruuskanen@ptt.fi