Tarkastusvaliokunnalle 30.1.2019 / K 11/2018, K 21/2018, E 80/2017
helmikuu 19,2019
Asiantuntijalausunto 8.2.2019 / Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019—2020.
helmikuu 11,2019
Lausunto suurelle valiokunnalle 31.10.2018 / Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista U45/2018
marraskuu 1,2018
Maa- ja metsätalousvaliokunnalle 25.10.2018 / Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi
lokakuu 26,2018
Valtiovarainvaliokunnalle 16.10.2018 / Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 HE 123/2018vp
lokakuu 16,2018
Lausunto valtiovarainministeriölle 28.9.2018 / Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, kiinteistöverolainsekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
syyskuu 28,2018
Lausunto valtiovarainvaliokunnalle 22.5.2018 / Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2019—2022, VNS 1/2018 vp
toukokuu 22,2018
Ympäristövaliokunnalle 6.4.2018 / Hallituksen esitys vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta. (HE 12 / 2018vp)
huhtikuu 9,2018
Lausunto tarkastusvaliokunnalle 15.3.2018 / Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2019—2022, VNS 1/2018 vp
maaliskuu 15,2018
Seutukaupunkiohjelman valmisteluun 7.3.2018
maaliskuu 7,2018