Tarkastusvaliokunnalle 10.3. / K 21/2020 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020
toukokuu 12,2021
Lausunto 12.3. / Hallituksen selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista
toukokuu 12,2021
Suurelle valiokunnalle 21.4. / Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
toukokuu 12,2021
Sivistysvaliokunnalle / VNS 1/2021 vp Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko
toukokuu 12,2021
Valtiovarainvaliokunnalle 23.2.2021 / HE 260/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä
helmikuu 23,2021
Valtiovarainvaliokunnalle 20.10.2020 / HE 146/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
lokakuu 27,2020
Tulevaisuusvaliokunnalle 15.4.2020 / O 5/2019 vp Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023
elokuu 7,2020
Valtiovarainvaliokunnalle 5.5.2020 / VNS 1/2020 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
elokuu 7,2020
Valtiovarainministeriölle 4.5.2020 / Arvio suhdannetilanteesta ja poikkeuksellisten olojen määritelmän täyttymisestä
elokuu 7,2020
Suurelle valiokunnalle 30.3.2020 / E 61/2019 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal)
elokuu 7,2020