Aina markkinoiden toimivuus ei miellytä

Toimivilla ruokamarkkinoilla hinnat menevät välillä ylös ja välillä alas. Hintojen muutokset välittyvät ketjussa eteenpäin markkinatilanteesta sekä ruokaketjun toimivuudesta riippuen. Toimimattomilla markkinoilla tuottaja- ja kuluttajahinnat eivät seuraa toisiaan. Markkinoiden kilpailullisuudesta riippuu, kuinka suuri osuus esimerkiksi tuottajahintojen muutoksesta lopulta välittyy kuluttajahintoihin.

Tuottajahinnan merkitys kuluttajahinnoista vaihtelee eri tuotteiden ja tuoteryhmien välillä. Liha- ja maitotuotteissa tuottajahinnan osuus kuluttajahinnoista on merkittävä. Viime kädessä osuus riippuu elintarvikkeen jalostusasteesta ja sitä kautta raaka-aineen osuudesta lopputuotteessa.

Tuottajat valittavat usein sitä, että tuottajahintojen muutokset eivät näy kuluttajahinnoissa. Ja sitä, että kuluttajahintojen nousu ei tunnu näkyvän tuottajahintojen nousuna. Maailma on kuitenkin muuttunut. Tuottajahintojen muutokset näkyvät aikaisempaa selvemmin kuluttajahintojen muutoksissa.

Viime aikojen paras esimerkki on lihan hinta. Euroopan ja Suomen markkinatilanteen muutoksen seurauksena lihan tuottajahinnat nousivat Suomessa vuoden 2010 kesästä lähes yhtäjaksoisesti vuoden 2013 alkupuolelle. Tämän jälkeen markkinatilanne sekä Euroopassa että Suomessa muuttui ja hinnat kääntyivät laskuun. Lasku tasaantui vuoden loppua kohden ja alkuvuodesta 2014 hintojen lasku on pysähtynyt. Kuluvana vuonna lihan tuottajahintataso jää keskimäärin selvästi viime vuotta alemmalle tasolle, vaikka ei enää laskisikaan.

Aikaisempaa paremmin toimivien markkinoiden seurauksena lihan tuottajahinnan toteutunut nousu ja sen jälkeen alkanut lasku ovat näkyneet myös kotimaisessa kuluttajahinnassa. Lihan kuluttajahinnat ovat nousseet vuodesta 2010 voimakkaasti ja nousua jatkui viime vuoden alkupuolelle asti. Maaliskuussa nousu pysähtyi ja erityisesti sianlihatuotteiden hinnat kääntyivät laskuun.

Merkittävin syy hintojen laskulle on se, että Euroopan sisämarkkinoilla sianlihan tuotanto kasvaa ja hinnat ovat kääntyneet laskuun. Tuonnin kautta Suomeen kohdistuva kilpailu kiristyy edullisempien tuontihintojen ja suuremman määrän kautta. Tämä näkyy väistämättä hintojen laskuna.

Lihamarkkinoiden viimeaikaiset muutokset antavat sinänsä positiivisen viestin kotimaisen elintarvikeketjun toiminnasta. Tuottajahintojen muutokset näkyvät kuluttajahinnoissa. Tätä tuottajat ovat toivoneet jo pitkään. Toive kannattaa muistaa myös silloin, kun hinnat markkinatilanteen muutoksen seurauksena menevät alaspäin.

Kokonaan toinen asia on, saadaanko Suomen markkinoilta riittävästi tuloja lihantuotannon kustannusten kattamiseksi. Tilanne olisi olennaisesti parempi, jos parempikatteisten lisäarvotuotteiden osuus lihatuotteiden myynnistä kasvaisi samassa suhteessa kuin mitä maitotuotteiden osalta on nähty.

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 14.4.2014