”Aasia houkuttaa metsäteollisuutta” Matleena Kniivilä

Suomalaiset metsäjätit UPM ja Stora Enso ovat viimeisen
puolen vuoden aikana tehneet investointipäätöksiä, jotka kuvaavat laajemminkin
maailman muutosta. Viimeksi kolmisen viikkoa sitten UPM ilmoitti lisäävänsä
hieno- ja tarrapaperin tuotantoa Kiinassa. Maaliskuussa Stora Enso kertoi
rakentavansa Kiinaan kartonki- ja sellutehtaan.

Metsäyhtiöiden
investoinnit Aasiaan ovat loogista seurausta maailman muutoksesta.
Maailmantalouden painopiste on jo siirtynyt tai on vähintäänkin siirtymässä
Aasiaan. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan Kiina ohittaa USA:n
lähivuosina maailman suurimpana taloutena.

Kemiallisen metsäteollisuuden
Aasian-investoinneissa ei ole kyse siitä, että eurooppalaista tuotantoa
siirrettäisiin yksinomaan halvempien tuotantokustannusten perässä Aasiaan ja
uudet koneet siten suoraan syrjäyttäisivät olemassa olevia eurooppalaisia
tehtaita.

Vaikka esimerkiksi työvoima Kiinassa on selvästi
Eurooppaa
halvempaa, kaikista keskeisin syy investointeihin on kysynnän
vahva kasvu Aasiassa. Paperimarkkinat ovat melko alueelliset ja tuotteita
pyritään valmistamaan mahdollisimman lähellä kuluttajaa. Tuotantoa kannattaakin
lisätä siellä missä kysyntä kasvaa ja supistaa siellä missä kysyntä on
vähäisempää.

Suomessa uusinvestointeja ei ole paperiteollisuudessa tehty
aikoihin, ja Euroopassa kokonaisuudessaan paperintuotantoa vähennetään.
Paperiteollisuuden tuotantokapasiteetti Suomessa on nyt liki viidenneksen
pienempi kuin vuonna 2005. Keskeinen syy eurooppalaisen paperiteollisuuden
rakennemuutokseen on sähköisen viestinnän kasvu paperin kysynnän kustannuksella.

Suomessa on synkistelyn keskellä hyvä muistaa, että paperia tarvitaan
jatkossakin Euroopassa. Pitkään jatkuneen tehostamisen seurauksena Suomen
paperitehtaiden tuottavuus on kasvanut ja jäljellä olevat koneet ovat Euroopan
markkinoilla aiempaa kilpailukykyisempiä.

Suomen etuina ovat myös
esimerkiksi osaava työvoima, metsäteollisuudelle myönteinen toimintaympäristö ja
koko maailman tasolla poikkeuksellisen vakaa yhteiskunta. Aasian vahva kysyntä
houkuttaa metsäteollisuutta kuitenkin myös tulevaisuudessa. Investoinnit
alueelle jatkuvat.

 

Kolumni on julkaistu myös 27.8.2012 Maaseudun Tulevaisuuden Taloustutka-palstalla