”Verotuksesta on moneksi”, Veera Laiho

                         Maaseudun Tulevaisuus / PTT:n taloustutka 26.7.2010

Ilmassa on suurten veromuutosten enteitä. Tai ainakin paljon on tehty työtä Hetemäen veroryhmässä sen eteen, että verotusta lähivuosina muutetaan melko radikaalistikin.

Verotuksen muutoksilla voi saada paljon aikaiseksi – ainakin teoriassa. Verotuksella voidaan muun muassa tasata tulonjakoa, mikä on Suomessa koettu erittäin tärkeäksi.

Lisäksi verotusta voidaan käyttää hyödyksi suhdanteiden tasaamisessa, taloudellisen kasvun edistämisessä sekä työllisyyden lisäämisessä.

Verotus on myös oiva keino ohjata ihmisiä esimerkiksi terveyteen liittyvissä asioissa.

Kesäkuun loppupuolella julkaistu Hetemäen verouudistuksen väliraportti antoi esimakua siitä, millaisilla veroratkaisuilla Suomen talouden kehitystä pystyttäisiin tukemaan. Näyttää siltä, että verotuksen vaikutusmahdollisuudet laitetaan testiin kaikilla aiemmin mainituilla alueilla.

Tarkoituksena olisi muuttaa verotusta niin, että työn tekeminen ja teettäminen olisi tulevaisuudessa edullisempaa ja toisaalta taas kuluttamista verotettaisiin tiukemmin. Tällaisilla ratkaisuilla halutaan luoda lisää työpaikkoja, joita Suomi tällä hetkellä tarvitsee kipeästi.

Suunnitteilla on myös laskea kaikkia rajaveroasteita. Toisaalta ylin marginaalivero haluttaisiin laskea 50 prosenttiin.

Näiden edellisten muutosten on kuitenkin kritisoitu enteilevän tasaveroa, mikä hyödyttäisi eniten suurituloisia ja omalta osaltaan heikentäisi verotuksen tulonjakoa tasaavia vaikutuksia.

Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi yhteisöveroprosenttiin on kaavailtu melko suurta kevennystä. Tällä keinolla toivotaan, että yritykset pysyisivät Suomessa eivätkä karkaisi ulkomaille pienempien verojen ja halvemman työvoiman kannustamana.

Toistaiseksi pääasiassa on esitetty vain verojen kevennyksiä. Vuoden loppu näyttää millaisia verojen kiristyksiä esimerkiksi kulutukseen on suunniteltu niiden vastapainoksi.

Yksi ilmoille heitetty ehdotus on soveltaa jo alkoholijuomissa käytössä olevaa haittaveroa myös makeisiin ja virvoitusjuomiin. Työikäisten ihmisten sydän- ja verisuonitaudit ja näistä johtuvat ennenaikaiset kuolemat aiheuttavat paljon kustannuksia sekä valtiolle että työnantajille.

Olisiko tästä normaalin arvonlisäveron päälle lisättävästä ”rangaistuksesta” kannustimeksi joillekin ylipainon kanssa kamppaileville henkilöille muuttaa elintapojaan?

Nämä verouudistusehdotukset ovat herättäneet paljon sekä vastustusta että hyväksyntää – niin kuin verotukseen liittyvät aiheet aina.

Tulevalla hallituksella on haasteena löytää sellainen ratkaisu, jonka suomalaiset kokevat oikeudenmukaiseksi ja jolla Suomen talouden kasvua pystytään kiihdyttämään mahdollisimman tehokkaasti.

Nähtäväksi jää millaisia verouudistuksia tulevaisuus tuo tullessaan vai tuoko minkäänlaisia. Yritystä ja suunnittelua on ainakin ollut koko rahan edestä.
Työikäisten ihmisten sydän- ja verisuonitaudit ja näistä johtuvat ennenaikaiset kuolemat aiheuttavat paljon kustannuksia
sekä valtiolle että työnantajille.

Veera Laiho