Verkkopalvelu Suomen metsistä herättää huomiota maailmalla – käyttäjinä jo yli satatuhatta metsänomistajaa

Suomalaista metsätietoa kokoava Metsään.fi-palveluportaali on ollut toiminnassa pian seitsemän vuotta. Pellervon taloustutkimus PTT:n selvityksen mukaan palvelun käyttäjämäärä on kasvanut selvästi viime vuosien aikana, ja käyttäjät kokevat sen tuoneen kustannussäästöjä ja helpottaneen metsänhoidon suunnittelua. Palvelu ja suomalainen toimintamalli ovat herättäneet runsaasti kansainvälistä kiinnostusta. Tulevaisuudessa portaali voi olla myös hyödyksi toimissa ilmastonmuutosta vastaan.

PTT:n selvitys Metsään.fi-verkkopalvelusta:

Verkkopalvelu Suomen metsistä herättää huomiota maailmalla
– käyttäjinä jo yli satatuhatta metsänomistajaa

Suomalaista metsätietoa kokoava Metsään.fi-palveluportaali on ollut toiminnassa pian seitsemän vuotta. Pellervon taloustutkimus PTT:n selvityksen mukaan palvelun käyttäjämäärä on kasvanut selvästi viime vuosien aikana, ja käyttäjät kokevat sen tuoneen kustannussäästöjä ja helpottaneen metsänhoidon suunnittelua. Palvelu ja suomalainen toimintamalli ovat herättäneet runsaasti kansainvälistä kiinnostusta. Tulevaisuudessa portaali voi olla myös hyödyksi toimissa ilmastonmuutosta vastaan.

Selvityksessä tavoitteena oli kuvata Suomen metsäkeskuksen tuottaman Metsään.fi-verkkopalvelun taustaa, tavoitteita ja toteutusta sekä arvioida sen kehittämistarpeita ja tulevaisuuden näkymiä.

Metsään.fi on metsänomistajille ja metsäalan toimijoille suunnattu palveluportaali, joka on ollut käytössä marraskuusta 2012. Palvelussa metsänomistaja näkee mm. metsiensä hoito- ja hakkuuehdotukset seuraaviksi viideksi vuodeksi, ja luontokohteet, jotka on huomioitava metsänkäytössä. Metsäalan toimijat puolestaan saavat esimerkiksi tietoa metsien hoito- ja hakkuumahdollisuuksista.

”Palvelu rinnastuu moniin muihin viranomaisluonteisiin sähköisiin palveluihin, joita on kehitetty Suomessa viime vuosien aikana, kuten Suomi.fi, vero.fi ja kanta.fi”, kertoo PTT:n metsäekonomisti Matti Valonen.

Vuoden 2018 lopussa palveluun kirjautuneina oli jo yli 100 000 metsänomistajaa. Palvelua käyttävien metsänomistajien keskimääräinen tilakoko on noin kaksi kertaa keskimääräistä suurempi. Suuren metsäalan lisäksi metsänomistajien aktiivisuutta palvelun käyttäjinä lisäsi muun muassa se, että omistaja oli mies, tavoitteet painottuivat puuntuotantoon tai monitavoitteisuuteen ja että omistajalla oli korkea koulutus.

Palvelu on herättänyt laajaa kansainvälistä huomiota, ja sitä on esitelty vuosien mittaan useille ulkomaisille vierailijaryhmille ja sitä on käyty esittelemässä kansainvälisissä tilaisuuksissa. Metsäkeskus valmistelee parhaillaan palvelun uudistusta, joka antaisi entistä monipuolisemman kokonaiskuvan metsän hoito-, hakkuu- ja luontokohteista sekä niiden hoidon tarpeesta.

Selvityksen mukaan verkkopalvelu voisi tulevaisuudessa toimia myös tärkeänä alustana ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Sen kautta voitaisiin jakaa tietoa ja kohdistaa neuvontaa erityisesti niille metsänomistajille, joiden toimilla on suurin vaikutus haluttujen tavoitteiden kannalta.
Pellervon taloustutkimus PTT teki selvityksen Metsään.fi-verkkopalvelusta Suomen metsäkeskuksen toimeksiannosta. Selvitys toteutettiin DataBio-hankkeen rahoituksella. Koko raportti “Suomen malli metsätietojen hyödyntämisessä – Metsään.fi-verkkosivujen tausta, toteutus ja tulevaisuuden näkymät” on luettavissa osoitteessa http://www.ptt.fi/wp-content/uploads/media/rap263-metsaanfi-suomeksi.pdf

Selvitystä ja palvelua koskeva uutinen Metsäkeskuksen verkkosivuilla: https://www.metsakeskus.fi/uutiset/metsavaratieto-ja-metsaanfi-palvelu-tuovat-vuosittain-yli-sadan-miljoonan-euron-saastot

Lisätietoja:
Matti Valonen
metsäekonomisti
PTT
p. 040 164 8151
matti.valonen(at)ptt.fi

Virpi Stenman
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 461 9880
virpi.stenman(at)metsakeskus.fi

Veikko Iittainen
metsänomistajien palvelupäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 040 544 8030
veikko.iittainen(at)metsakeskus.fi