”Uusi vuosi, vanhat kujeet”, Markus Lahtinen, 28.12.2009

                                             MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

Mennyt vuosi oli yksi taloushistorian pahimpia. Maailmantalous supistui enemmän kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Nyt koettu talouskriisi on ollut ensimmäinen täysin globaali talouskriisi. Suojasatamaa myrskyltä ei ole löytynyt mistään.

Pahin näyttäisi jo olevan jo takana. Kansainvälisen talouden ensimmäiset valonpilkahdukset nähtiin Kaukoidässä. Kiinan ennennäkemätön elvytys toteutettiin pankkien höllentyneenä luotonantona. Tämä sai viennin romahtamisen kärsineen talouden uudelleen nopeaan kasvuun, mutta kasvatti jälleen myös uuden arvopapereiden hinnoittelukuplan.

Kiinan kysynnän kasvaessa nopeasti myös keskeisten raaka-aineiden hinnat lähes kaksinkertaistuivat kevään alhaisimmilta tasoiltaan.

Yhdysvalloissa pankkijärjestelmä pelastettiin julkisen varoin vararikolta. Wall Streetin pankkiirien typeryydestä polttoaineensa saanut talousmyrsky muuntui nopeasti uudeksi voittojen hyökyaalloksi. Lähes ilmainen raha ja vähentynyt kilpailu kasvattivat keskeisten pankkien voitot ennennäkemättömän suuriksi.

Myös amerikkalaisten kuluttajien kulutusinto on palautunut viime talven pohjalukemista. Amerikkalaisten säästäminen on ollut työttömyyden voimakkaasta kasvusta huolimatta odotettua vähäisempää. Julkiset tukitoimet ovat vauhdittaneet kulutuksen elpymistä. Valtion varoin on tuettu esimerkiksi autojen hankintaa.

Keskuspankin ostaessa merkittävän osan liittovaltion velasta pitkien korkojen taso on myös alkanut laskea. Tämä on hyödyttänyt pitkiin korkoihin asuntolainansa sitoneita amerikkalaisia kuluttajia, jotka ovat saaneet lisää rahaa kulutukseensa järjestelemällä lainansa uudestaan.

Amerikkalaisten virinnyt auton ostointo ja lisääntynyt liikkuminen on antanut lisäsysäyksen öljyn hinnan nousulle. Öljyn tuotannon määrä ei ole lisääntynyt ja maailmassa vallitsee taas perustavaa laatua oleva kysynnän ja tarjonnan epäsuhta. Öljyn kallistuminen ja kulutuksen kasvu ovat alkaneet jälleen paisuttaa Yhdysvaltojen vaihtotaseen alijäämää.

Kiinan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella on ollut hiljaisempaa. Japanin talouskasvu ei ole saanut ilmaa siipiensä alle. Euroopassa kasvu on ollut epäyhtenäistä. Toisena ääripäänä Kreikan kaltaiset konkurssimaat ja toisena Saksa, joka on alkanut kasvamaan lisääntyneen viennin avulla. Saksalaiset kuluttajat ovat kuitenkin edelleen yhtä jäässä kuin ennen talouskriisiä.

Mennyt vuosi antaa pelottavan perinnön uudelle vuodelle. Talouden keskeiset kehityspiirteet ja rakenteet ovat hyvin samankaltaiset kuin ennen kriisiä. Mittasuhteet ja arvostustasot ovat toki paria numeroa pienemmät kuin ennen lamaa, mutta ainoa radikaali muutos on tapahtunut kansalaisten ja valtioiden kyvyssä ottaa vastaan talouden häiriöitä.

Työttömyys on nopeasti kohonnut hyvin korkeaksi ja valtioiden velkaantumisvauhti hakee vertaistaan.

Pian alkavan vuoden ensimmäiset hetket ovat maailmalla poikkeuksellisen nopean talouskasvun aikaa, kun elvytyksen vaikutus on huipussaan ja vuoden takaiset vertailuluvut alimmillaan.Vuoden vieriessä eteenpäin maailmantalouden vanhat ongelmat saavat kuitenkin ylivallan ja talouskasvu hiipuu. Monet maat eivät velkarahan saatavuuden ongelmien tai velan korkean hinnan vuoksi pysty enää elvyttämään. Suomen kaltaiset maat, joille elvytys olisi mahdollista, joutuvat kysymään elvytyksen perimmäistä tarkoitusta.

Ilman maailmantalouden rakenteiden uudistamista olemme ansassa, josta elvytys ei välttämättä tarjoa pakoteitä. Totuutta on vihdoin katsottava suoraan silmiin.

Markus Lahtinen