PTT lyhyesti

 

 

Koko nelikymmenvuotisen historiansa ajan PTT:n toiminnan tarkoituksena on ollut kansantalouden tasapainoisen kehityksen edistäminen. Tähän kuuluvat olennaisena osana julkisen talouden ja talouspolitiikan kysymykset. PTT:n vahvoja osaamisalueita ovat asunto-, puu-, ruoka- ja työmarkkinat sekä politiikkaohjaus. Erityistä on myös PTT:n kyky tarkastella markkinoita ja politiikkaohjausta aluetaloudellisista näkökulmista.

Yhdistys tuottaa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon sekä jäsenorganisaatioiden toiminnan kannalta olennaista ja luotettavaa tutkimustietoa. Pääpaino on soveltavassa taloustutkimuksessa.

PTT:n tuotteita ja palveluita ovat muun muassa säännölliset kokonaistaloudellisia ilmiöitä koskevat talousennusteet, valikoituihin talouden kysymyksiin kohdistuvat tutkimukset, selvitykset sekä asiantuntijatyö.

Yhdistyksen jäsenistö koostuu etupäässä maa- ja elintarviketalouden sekä metsäalan yhteisöistä. Yhteisöt ovat monimuotoinen joukko erilaisia talouden toimijoita. Mukaan lukeutuu vaihtelevia yhtiömuotoja yksityisistä ja julkisista osakeyhtiöistä keskinäisiin vakuutusyhtiöihin ja erilaisiin osuuskuntiin.