Tiedote: Kaupan osuus ruuan hinnasta pienentynyt

Teollisuuden suhteellinen osuus peruselintarvikkeiden kuluttajahinnoista on kasvanut viime vuosien aikana. Sekä kaupan että tuottajien osuudet ovat pienentyneet, kertoo PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen tutkimus.

Teollisuuden suhteellinen osuus peruselintarvikkeiden kuluttajahinnoista on kasvanut viime vuosien aikana. Sekä kaupan että tuottajien osuudet ovat pienentyneet, kaupan hieman tuottajia enemmän. Tämä käy ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin elintarvikkeiden hinnanmuodostusta vuosina 2008, 2012 ja 2016. 

Luken tutkimusprofessori Jyrki Niemi korostaa, että tulosten tulkinnassa on otettava huomioon ruuan poikkeuksellinen hintakehitys viime vuosina.
"Suomessa ruuan hinta nousi vuosina 2008–2013, mutta on sen jälkeen laskenut. Näitä vuosia vertailtaessa on siis muistettava, että ruokaketjussa eri osapuolten jaettavana oleva euromääräinen summa on viime vuosina pienentynyt", Niemi sanoo.

Tutkimuksen mukaan kaupan saama osuus peruselintarvikkeiden kuluttajahinnoista on pienentynyt. Tämä antaa viitteitä siitä, että raaka-aineiden ja tuotantoketjun kustannusten laskun lisäksi kauppa on omilla toimillaan, kuten esimerkiksi tinkimällä katteista, nopeuttanut ruuan hinnan laskua.

Teollisuuden osuus kuluttajahinnoista on pysynyt euroissa laskettuna jotakuinkin ennallaan. Teollisuus ei ole pystynyt hankkimaan markkinoilta lisää tuloja, mutta ruuan hinnan laskun seurauksena teollisuuden saama suhteellinen osuus on kasvanut.

Maataloustuottajien osalta tutkimuksissa näkyy ennen muuta tuottajahintojen kehittyminen. Koska ne ovat olleet yleisen markkinakehityksen myötä laskussa, on myös tuottajien saama osuus ruuan kuluttajahinnoista pienentynyt.

"Koko elintarvikeketjun etu on lopulta se, että ketjussa pystytään tuottamaan sellaisia lisäarvotuotteita, joista kuluttaja on valmis maksamaan. Ruuan hinnan lasku on hyödyttänyt kuluttajia, mutta ketjun muille toimijoille se on, etenkin kannattavuuden kannalta, hankala asia", sanoo PTT:n maatalousekonomisti Johannes Piipponen.

Tutkimuksessa elintarvikkeiden hintamarginaalien eli eri osapuolten saamien osuuksien kehittymistä on tarkasteltu sekä maito-, liha- että viljasektorin osalta. Laskentatavasta ja tietolähteistä on tarkempi kuvaus tämän tiedotteen lopussa.

Tutkimus on osa Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) rahoittamaa tutkimushanketta ”Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus”. Siinä Luke, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus ja PTT tutkivat suomalaisten elintarvikemarkkinoiden rakennetta, toimivuutta ja kilpailullisuutta. 

Koko raportti, ”Elintarvikkeiden hintamarginaalit”, PTT työpapereita 196, on luettavissa PTT:n kotisivuilla http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/elintarvikkeiden-hintamarginaalit.html 

Powerpoint-esitys julkistustilaisuudesta on luettavissa täällä (linkki).

 

 

Näin tutkimus on tehty

Tässä tutkimuksessa hintamarginaaleilla tarkoitetaan tuottajien (alkutuotannon), teollisuuden (jalostus, pakkaus), kaupan (sis. vähittäis- ja tukkukaupan) ja valtion (arvonlisävero) osuuksia tuotteen tai tuotekimpun kuluttajahinnasta.

Tutkimusta varten teollisuusyrityksiltä pyydettiin valittujen maito-, liha-, ja viljatuotteiden myyntihintoja ja -määriä. Kaupalta pyydettiin tuotteiden ostohintoja ja -määriä sekä kuluttajahintoja.

Hinta- ja määrätietoja kysyttiin yhteensä kymmeneltä eri taholta. Tuottajahinnat ovat peräisin Luken tilastoista.

Hintamarginaalien jakautumista tarkastellaan sektoreittain (maito, liha, vilja) ja edelleen päätuoteryhmittäin. Päätuoteryhmät koostuvat tuoteryhmistä, jotka on muodostettu yksittäisistä tuotteista.

Tutkimuksessa ei julkisteta yksilöityjen tuotteiden tai yritysten hintamarginaaleja, jotta liikesalaisuuksia ei loukattaisi. Tuotteiden mahdolliset pakkauskokoerot on huomioitu siten, että kaikkien tuotteiden yksikköhinnat on muutettu vastaamaan kilohintaa.

 

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Jyrki Niemi, Luke, puh. 029 532 6390, jyrki.niemi@luke.fi
Maatalousekonomisti Johannes Piipponen, PTT, puh. 040 164 8063, johannes.piipponen@ptt.fi