Taloustutka: Kestävää kasvua

Miltä näyttävät seuraavat kymmenen vuotta Suomen metsäalalla? Luvassa ainakin kasvua ja arvonnousua, kirjoittaa tutkimusjohtajamme Paula Horne.

Kirjoittaja on PTT:n tutkimusjohtaja. Twitter: @hornepaula

Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste julkaistiin huhtikuun puolivälissä. Ennusteen mukaan sellun vienti kasvaa tänä vuonna reilusti. Myös kartongin vienti kasvaa, mutta sellua tasaisemmin. Paperin vienti vähenee edelleen kumpanakin vuonna, mutta vientihinnassa nähdään kuitenkin pientä nousua. Rakentamisen vahva vire keskeisillä markkina-alueilla tukee sahatavaran kysyntää. Sahatavaran vientihinnat kääntyvät nousuun. Kotimaan hakkuut lisääntyvät edelleen ennustejaksolla. Myös puukauppamäärä nousee, mutta kasvu loivenee selvästi ensi vuonna. Lisääntyvä kysyntä heijastuu puun vuosittaisiin keskihintoihin, jotka nousevat ennustejaksolla. Hakkuiden ja puun hintojen nousu lisää metsänomistajien bruttokantorahatuloja.

Nousua, kasvua, lisäämistä ja vahvaa kysyntää. Monilla saroilla tavoitellaan jo vuoden 2007 lukemia, joillain alueilla on ne jo ylitetty. Vain paperin vientimäärissä on vähennystä, mutta kysynnän hiipuminen on jatkunut jo pitkään maailmalla eikä sinänsä hämmästytä ketään. Poikkeuksena on pehmopaperien markkinoiden vahva kasvu varsinkin Aasiassa, mikä näkyy Suomessa lähinnä sellun vientinä lähempänä kulutusmarkkinoita oleville tuotantolaitoksille. Metsäala on siis noussut kymmenen vuoden takaisesta lamasta – osittain uusilla markkina-alueilla, osittain uusilla tuotteilla.

Miltä näyttävät seuraavat kymmenen vuotta? Kysyntä kasvaa elintason noustessa ja väestön kasvaessa. Teknologia tuo kuluttajan yhä lähemmäksi tuottajaa ja raaka-ainetta. Kuluttajien tietoisuus ympäristöasioista lisää heidän mielenkiintoaan uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista tehtyihin tuotteisiin. Valtiot tukevat siirtymistä pois fossiilisista raaka-aineista. Kehitteillä olleita puupohjaisia tuotteita kemian-, tekstiili- ja muussa teollisuudessa otetaan kaupalliseen tuotantoon. Ekosysteemipalveluiden, kuten ravinteiden kierron, ja niille tärkeimpien eliölajien merkitys ymmärretään entistä paremmin ja ne otetaan paremmin huomioon metsätaloudessa. Toisin sanoen, kestävästi tuotetulle puulle on kasvava kysyntä.

Edelleen siis kasvua ja arvonnousua metsäalalla – mutta myös resurssitehokkuutta ja ympäristötietoisuutta. Suomalaisen metsätalouden näkökulmasta kymmenen vuotta on sinänsä lyhyt aika. Tänään tehdään pitkälle tulevaisuuteen kantavia päätöksiä.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 25.4.