Taloustutka: Äänekosken tehdas käyntiin hyvään aikaan

Metsä Groupin Äänekosken sellutehdas valmistui tarkasti aikataulussaan ja käynnistyi pari viikkoa sitten. Investointi on Suomessa historiallisen suuri ja puunkäytön lisäys merkittävä. Äänekosken tehdas valmistui hyvän markkinatilanteen aikana. Havusellun dollarihinta on Euroopassa noussut liki koko vuoden, ja maailman sellumarkkinoiden kysyntää määrittävässä Kiinassa sellun tarve on pysynyt suurena.

Metsä Groupin Äänekosken sellutehdas valmistui tarkasti aikataulussaan ja käynnistyi pari viikkoa sitten. Investointi on Suomessa historiallisen suuri ja puunkäytön lisäys merkittävä. Tehdas on maailmankin mittakaavassa suuri – samaa kokoluokkaa kuin Etelä-Amerikan suuret plantaasipuuta käyttävät tehtaat.

Äänekosken tehdas valmistui hyvän markkinatilanteen aikana. Havusellun dollarihinta on Euroopassa noussut liki koko vuoden, ja maailman sellumarkkinoiden kysyntää määrittävässä Kiinassa sellun tarve on pysynyt suurena.

Lyhyellä aikavälillä sellun hinta voi heilahtaa paljonkin. Kysynnän lisäksi keskeistä on tarjonnan määrä. Useiden uusien tehtaiden käynnistyminen ajallisesti lähellä toisiaan voi tuoda markkinoille yhtä aikaa liikaa sellua ja johtaa hintojen alenemiseen.

Äänekosken tehdas on suuri ja se vaikuttaa jo yksinään havusellun maailmanmarkkinatilanteeseen. Vaikutus näkyy ensi vuonna, jolloin tehdas käy täydellä teholla. Kapasiteetin laajennuksia, joskin huomattavasti pienempiä, tapahtuu myös muualla, muun muassa UPM:n Kymin tehtaalla tänä vuonna ja SCA:n tehtaalla Ruotsissa ensi vuonna.

Myös lyhytkuituisen sellun, esimerkiksi eukalyptuksesta valmistetun, tuotanto kasvaa maailmalla, mikä voi välillisesti vaikuttaa havusellunkin hintaan. Vastapainoa uusille investoinneille kuitenkin tuovat vanhojen tehtaiden sulkemiset, tuotantolinjojen muutokset sekä teknisten ongelmien aiheuttamat keskeytykset.

Tämänvuotista sellun hinnan nousua selittävät vahva kysyntä Kiinassa sekä yksittäisten tehtaiden tuotantovaikeudet. Havusellun hinnan nousu näyttää kuitenkin jo tasoittuneen. Lisäkapasiteetin päästessä kunnolla käyntiin onkin toden­näköistä, että hinta lähtee laskuun tarjonnan kasvaessa kysyntää voimakkaammin.

Tämänhetkinen hyvä hintakehitys ei siis jatku ikuisesti ja jatkossa hinnat voivat vaihdella reippaastikin. Lyhyen aikavälin vaihteluista huolimatta pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät. Havusellun tarjonta tuskin nousee pilviin, sillä sitä rajoittaa raaka-aineen saanti. Tarvittavaa puuta on suuremmassa määrin tarjolla vain Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä. Sellun kysyntä puolestaan jatkaa kasvuaan erityisesti Aasiassa eikä tähän trendiin ole odotettavissa lähitulevaisuudessa muutosta.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 28.8.2017