Pikakommentti: Työmarkkinat reagoivat lomautusten kautta

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaiden työllisten määrä oli lokakuussa 2023 31 000 vähemmän vuoden takaiseen nähden. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi oli 73,6 %. Työttömyys on edelleen noussut, ja työttömiä oli lokakuussa 28 000 enemmän kuin vuosi sitten.

”Työllisyys on pysynyt taloustilanteeseen nähden hyvällä tasolla, ja työllisyysasteen trendi on jopa hieman noussut lokakuussa. Taustalla näyttäisi olevan se, että miesten työllisyys ei ole enää laskenut, mikä on yllättävä ja positiivinen uutinen”, arvioi PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk Tilastokeskuksen tiistaiaamun työllisyyslukuja.

Työmarkkinoiden tilanteen heikkenemisestä kertoo kuitenkin lomautusten määrän nousu. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan lomautettujen määrä nousi lokakuussa vuoden takaiseen nähden 13 000 henkilöllä. Kokoaikaisesti lomautettujen ohella nyt myös lyhennetyllä työviikolla olevien määrä on kasvanut. Lomautukset kasvavat vielä jatkossa, sillä ne näkyvät työllisyystilastoissa viiveellä. Lomautetut lasketaan ensimmäisten kolmen kuukauden ajan vielä työllisiksi.

”Moni ala kärsii rakenteellisesta työvoimapulasta, ja tästä syystä työntekijöistä pidetään kiinni. Heikkoon taloustilanteeseen reagoidaan ensi sijassa lomautusten kautta, vaikka myös työttömyys on noussut”, pohtii Henna Busk.

Työikäisen väestön määrä on edelleen kasvanut, ja nousua oli lokakuussa vuoden takaiseen nähden 29 000 henkilöä. Tämä viittaa myös siihen, että työvoimapulasta kärsivät yritykset rekrytoivat edelleen ulkomailta. Tänään julkaistiin myös Tilastokeskuksen väestön ennakkotilasto, jonka mukaan kumulatiivinen nettomaahanmuutto tänä vuonna lokakuuhun mennessä on jo 48 000 henkilöä.

”Luku on ennätyskorkea, ja vaikka osa siitä onkin sotaa paenneita ukrainalaisia, on nettomaahanmuuton kasvu silti huomattavan suurta”, toteaa Busk.