Mikä on koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen yrityksessä?

 Akava Works on tilannut PTT:ltä raportin, jossa selvitetään, vaikuttaako yritykseen rekrytoitavan henkilön koulutustaso tai aiemman työsuhteen suhteellinen työn tuottavuus siihen, tarjotaanko hänelle palkattaessa myös omistusosuutta yrityksestä. Lue lisää!

Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen

Akava Works on tilannut PTT:ltä raportin ”Osakeyhtiön omistajat ja työntekijät Suomessa”.

Tutkimuksessa tarkastellaan osakeyhtiöiden omistajia ja työntekijöitä vuosina 2006-2013. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti, vaikuttaako rekrytoitavan henkilön koulutustaso tai aiemman työsuhteen suhteellinen työn tuottavuus siihen, tarjotaanko hänelle palkattaessa myös omistusosuutta yrityksestä. Osakkuuden tarjoaminen on yksi keino houkutella ja sitoa osaavaa työvoimaa yritykseen.

Lue koko tiedote ja raportti Akava Worksin sivuilta: https://akavaworks.fi/julkaisut/raportit/osakeyhtioiden-omistajat-ja-tyontekijat-suomessa-koulutuksen-ja-tyohistorian-merkitys-osakkuuteen/