Markkinakäänteet

Kuluneen vuoden maatalouskeskustelu Suomessa on pyörinyt laskevissa hinnoissa ja pakotteissa. Syksyllä korjattiin runsas viljasato ja hinnat pysyivät alhaalla. Lihan hintojen lasku jatkui koko vuoden ja viimeistään Venäjän pakotteet käänsivät maidon tuottajahinnan laskuun myös Suomessa. Ruuan kuluttajahinnat laskivat tänä vuonna ilman veromuutoksia ensimmäistä kertaa miesmuistiin.

Oliko vuosi 2014 maatalouden markkinatilanteen kannalta merkittävä vedenjakaja? Ei ollut. Edellä mainittujen käänteiden taustalla on pidemmän aikavälin markkinakehitys, joka kulminoitui kuluneena vuonna. Muutosta tosin vauhditti maailmanpolitiikan synkkä suunta.

Tuottajahintojen laskun taustalla on pidempään jatkunut hidas kysynnän kasvu ja sopeutuminen tuotannossa. Kahden edellisen vuoden viljasadot ovat olleet erittäin hyviä sekä Suomessa että maailmalla. Lihan tuotanto kasvoi nousevien tuottajahintojen imussa vuoteen 2013 asti. Kulutus ei kasvanut samassa tahdissa, joten hinnat kääntyivät laskuun. Tänä vuonna tuotanto on sopeutunut laskeviin hintoihin.

Maitomarkkinoilla tuotanto on kasvanut etenkin kiintiöjärjestelmän vaiheittaisen purkamisen seurauksena. Markkinat pysyivät vielä viime vuonna kurssissa hyvin vetäneen viennin seurauksena, mutta Venäjälle asetetut pakotteet ja niiden vastapakotteet sotkivat EU:n sisämarkkinat. Jäljellä jäivät kasvava tuotanto ja hidastuva kysynnän kasvu.

Venäjän pakotteita ja niille asetettuja vastapakotteita lukuun ottamatta markkinatilanteen muutokset ovat olleet seurausta markkinoiden pidemmän aikavälin kehityksestä. Pelkästään hintamuutoksia tarkastelemalla markkinoiden käänteet saattavat tuntua nopeilta. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että muutokset vastaavat kysynnän ja tarjonnan suhteessa tapahtuneita muutoksia.

Viljamarkkinoiden sykli on vuosittainen, koska satotaso on riippuvainen kasvukauden sääolosuhteista. Viimeisen kahden satovuoden aikana markkinoiden reaktiot ovat vastanneet aika hyvin kunkin vuoden kysyntä-tarjonta-tilannetta.

Lihamarkkinoilla nouseva sykli alkoi vuonna 2009. Vuonna 2013 tarjonnan ja kysynnän suhde oli muodostunut sellaiseksi, että nousu muuttui laskuksi.

Maitotuotteiden osalta sykli olisi kääntynyt tänä tai ensi vuonna, mutta niihin kohdistunut pakotepolitiikka varmisti käänteen tälle vuodelle.

Uusi nousu on edessä ennemmin tai myöhemmin. Viljamarkkinoilla on viitteitä nousevista hinnoista, kun vilja-ala pienenee ja tarjonta laskee. Lihan ja maidon osalta nousu alkaa, kun kysyntä lähtee kasvuun. Siihen voi mennä pari kolme vuotta.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 29.12.2014