Läpivalaisulla kohti parempia päätöksiä

Olemme kaikki yhtenään valintatilanteiden edessä. Pikkuasioissa ei tyypillisesti ole suurta väliä, onko valinta oikea vai väärä. Otat vain askeleen taakse ja korjaat suuntaa.

Merkittävissä, pitkäjänteisissä ja resurssejamme huomattavasti sitovissa päätöksissä oikeiden valintojen tekeminen on puolestaan äärimmäisen tärkeää. Menestys edellyttää oikeita valintoja. Väärät valinnat voivat olla kohtalokkaita.

Oikean ja riittävän tiedon saaminen on tärkeää. Päätöksentekoa helpottaa, jos voimme edes jollain tasolla nähdä ja ymmärtää, mihin valintamme lopulta johtavat

Haasteelliseksi tilanteemme tekee se, että yhä useammat ja epäsäännöllisemmät tekijät ajavat muutosta – niin paikallisesti ja alueellisesti kuin kansallisesti ja kansainvälisesti. Päätöksentekijöinä kohtaamme voimistuvan muutoksien aallokon, jossa laineet lyövät yhä useammin ristiin.

Oikeiden valintojen tekeminen vaikeutuu noustessamme yksilöiden tasolta ryhmiin, laajempiin yhteisöihin, niiden välisiin verkostoihin, yhteiskuntiin ja edelleen kansojen väliselle tasolle.

Erilaiset talouteen, luontoon, teknologiaan, rakenteisiin, arvoihin ja valtaan liittyvät tekijät vaikuttavat jatkuvasti siihen, mitä ihmiset, yritykset ja julkisyhteisöt haluavat keskenään vaihtaa, missä ja miten. Samalla kaikki nuo tekijät vaikuttavat siihen, missä ja kenen kanssa itse kukin näkee parhaaksi asioida. Yhtälössä eivät paina yksinomaan taloudelliset palkkiot ja kustannukset.

Mitä monimutkaisemmassa ympäristössä toimimme, sitä haasteellisemmaksi päätöksenteko käy. Emme edes välttämättä tiedä, millaista tietoa päätöksenteossa tarvitsisimme – saati, että tarvittava tieto olisi sekä tunnistettua että saatavilla olevaa.

Ovatko merkittävien päätösten tekijät siis mahdottoman tehtävän edessä? Haaste on suuri, mutta toivoa on. Toivonkipinä nousee siitä, että päätöksentekijät ja näitä avustavat tahot ottavat haasteen vakavasti. Päätöksentekijät siis janoavat olennaista, luotettavaa ja kokonaisvaltaista tietoa, ja asiantuntijat tuottavat sitä. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitan sitä, että tieto lähestyy monipuolisuudessaan sen kohteen ominaisuuksia, jota tieto koskee.

Taloutemme ja yhteiskuntamme ovat järjestelmiä, joissa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Olimmepa maatalon emäntiä, kunnantalon isäntiä, yritysjohtajia tai ministereitä, meidän tulee katsoa eteen, ylös, alas, sisään ja taakse. Tutkakuvamme on oltava avara ja läpivalaiseva.

Allekirjoittanut henkilökuntineen pyrkii piirtämään ajankohtaista kuvaa omilla vahvuusalueillaan. Kun yhteisömme onnistuu, markkinoiden toimintaa ja talouden kehitystä koskevat kuvauksemme, selityksemme ja ennusteemme avustavat päätöksentekoa monilla eri tasoilla ja tukevat täten kansantalouden tasapainoista kehitystä – edellyttäen, että tuottamaamme tietoa käytetään.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 14.3.2016