Kriisitukea markkinoilta

Viime torstaina Kesko lähti konkreettisiin toimiin kotimaisen sianlihantuotannon tukemiseksi. Kesko ilmoitti osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä ”Tuottajalle kiitos” -kampanjasta. Kampanjan aikana kuluttajilla on mahdollisuus maksaa yksi lisäeuro ostamastaan kotimaisesta joulukinkusta. Jokaista kuluttajan maksamaa lisäeuroa kohden Kesko laittaa itse euron ja maksaa kertyneen summan kokonaisuudessaan suoraan suomalaisille sianlihantuottajille.

Keskon kampanja on Suomen oloissa uusi ja tervetullut avaus. Kampanjassa on myös selkeä, osin raadollinen, viesti: Kesko haluaa irrottautua kilpailijan halpuuttamiskampanjan avaaman keskustelun negatiivisesta puolesta.

Kilpailijan närkkimisen lisäksi Keskon kampanjassa on kuitenkin kolme periaatteellisesti tärkeämpää avausta: vapaaehtoisuus, markkinalähtöisyys ja läpinäkyvyys.

Kampanjan kautta kuluttajille annetaan mahdollisuus vapaaehtoisesti tukea kotimaista maataloutta. Maksu hoidetaan normaalin kaupankäynnin yhteydessä hinnoittelemalla osa kotimaiseen tuotantoon liittyvästä lisäarvosta. Lopulta ostojen kautta tuotu lisäarvo välitetään kaupalta suoraan tuottajalle.

Kampanjassa on avain markkinoiden toiminnan ymmärtämiseen kaikille osapuolille. Mikä parasta, se ei keinotekoisesti vääristä markkinoiden toimintaa.

Maatalouspolitiikan merkittävä rooli maatalouden ohjaajana on opettanut sektorin toimimaan siten, että kriisitilanteissa, ja usein muulloinkin, huudetaan valtio apuun. Kriisien ratkaiseminen rahalla on tarkoittanut sitä, että entisen budjettirahoituksen päälle tarvitaan lisää budjettirahaa. Tämä lisäraha on yleensä suhteellisen pientä ja sen jakaminen maatalouden sisällä niin hankalaa, että kokonaisvaikutus on lähinnä periaatteellinen.

”Tuottajalle kiitos”- kampanjassa kyse on tässä mielessä juuri periaatteesta. Maatalouden kannattavuuteen ja ruokaketjun toimivuuteen liittyvät ongelmat voidaan ratkaista markkinoilla tehtävien ratkaisuiden kautta ilman valtion väliintuloa.

Maatalousmarkkinoiden toiminta ja maataloustuotteiden hinnanmuodostus ovat yleisessä keskustelussa vaikeasti hahmotettavia asioita. Keskon kampanjan avulla on mahdollista opettaa kuluttajille, että heidän maksamallaan hinnalla on todellinen ja suora vaikutus tuottajan saamaan hintaan. Tämä saattaa jäädä mieleen myös kampanjan ulkopuolella olevia tuotteita ostettaessa.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 26.10.2015