114. Ympäristövaikutusten arviointi

Salla Saastamoinen. 1993. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Tutkimus EY:n direktiivin 85/337 "Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista" Suomen maankäytön ohjausjärjestelmälle asettamista vaatimuksista – II osa tutkimushankkeesta "Suomen maankäytön ohjaus yhdentyvässä Euroopassa". Raportteja ja artikkeleita 114. ISBN 951-8950-27-X, ISSN 0357-7384. Tutkimushankkeen toisessa osassa tarkastellaan ETA-sopimuksen konkreettisia vaikutuksia maankäytön ohjausjärjestelmään. Näistä keskeiseksi ovat nousseet sopimukseen sisältyvän tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin suomalaiselle ympäristön suunnittelu- ja lupajärjestelmälle asettamat vaatimukset.