97. Ympäristöresurssien optimaalinen käyttö ja kierrättäminen – katsaus kirjallisuuteen

Anni Huhtala. 1991. YMPÄRISTÖRESURSSIEN OPTIMAALINEN KÄYTTÖ JA KIERRÄTTÄMINEN – KATSAUS KIRJALLISUUTEEN. Raportteja ja artikkeleita 97. ISBN 951-8950-06-7, ISSN 0357-7384. Tämän raportin tarkoitus on luoda katsaus sekä teoreettiseen että empiiriseen kierrätyskirjallisuuteen. Työssä pyritään kiinnittämään huomiota myös sellaisiin seikkoihin, jotka ovat vaikuttaneet kierrättämisen toisarvoiseen asemaan hyödyketuotannossa tai jätehuollossa. Samalla esitetään mahdollisia julkisen vallan toimia, joiden avulla kierrätyksen asemaa voitaisiin nykyisestä parantaa silloin, kun sen katsotaan olevan yhteiskunnallisesti perusteltua.