281. Viitoskäytävän taloudellinen merkitys Suomelle

PTT Raportteja 281: Viitoskäytävän taloudellinen merkitys Suomelle. Sari Forsman-Hugg, Veera Holappa, Janne Huovari, Jonna Hänninen, Markus Lahtinen, Matti Valonen

Tiivistelmä

Tämän asiantuntijaselvityksen tavoitteena on tuottaa laaja selvitys Viitoskäytävän roolista yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisessa arvon tuotannossa sekä alue- että kansantaloudellisesta näkökulmasta. Tässä selvityksessä perehdytään vientiyrityksiin, Viitoskäytävän toimialojen arvonlisään sekä vientiin ulkomaille ja muihin maakuntiin. Lisäksi tuotetaan tietoa alueen väestörakenteesta, muuttoliikkeestä, koulutusmahdollisuuksista ja työllisyydestä. Viitoskäytävän vahvuuksia ovat runsaat metsämaat ja laaja järviseutu. Nämä muodostavat vankan perustan Viitoskäytävän arvontuotannolle. Viitoskäytävän tärkeimmät toimialat ovat metsäteollisuus, kaivostoiminta sekä maa- ja elintarviketalous. Näiden toimialojen yrityksillä on suuri merkitys koko Suomen tuotannolle ja taloudelle. Toisaalta Viitoskäytävä tarjoaa vehreän ja runsasjärvisen seudun vapaa-ajan asumiseen. Lisäksi alueella on useita houkuttelevia luonto- ja kulttuurikohteita. Viitoskäytävän alue onkin erittäin suosittua mökki- ja matkailuseutua.

Asiasanat: Viitoskäytävä, arvonlisä, metsätalous, maatalous, kaivostoiminta, monipaikkaisuus