4. Vähimmäiseläkeuudistus eläkepolitiikan kokonaisuudessa

Seppo Honkanen. VÄHIMMÄISELÄKEUUDISTUS ELÄKEPOLITIIKAN KOKONAISUUDESSA. Raportteja ja artikkeleita 4. ISBN 051-9083-04-9. ISSN 0357-7384. Tässä raportissa tarkastellaan kansaneläkeuudistuksen merkitystä ja kustannuksia eläkepolitiikan kokonaiskentässä. Kansaneläkemenojen kehitystä on varrattu toisaalt työ- ja virkaeläkeiden toisaalta koko sosiaalisektorin menokehitykseen. Samoin raportissa on tarkasteltu eri eläkesektoreiden kustannuksia koko kansantalouden kannalta.