43. Työvoiman rekrytoituminen maatalouteen

Helena Syvälä. 1985. TYÖVOIMAN REKRYTOITUMINEN MAATALOUTEEN. Raportteja ja artikkeleita 43. ISBN 951-9083-46-4, ISSN 0357-7384. Tällä tutkimuksella pyritään selvittämään, missä määrin tietty nuorisoluokka on kiinnostunut maatalouselinkeinosta ja on valmis valitsemaan tämän ammatikseen. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata maatalousalasta kiinnostuneiden nuorten taustaa ja selvittää niitä tekijöitä, jotka saavat nuoret valitsemaan maatalouden ammatikseen. Tässä yhteydessä pyritään myös arvioimaan maatalouden ulkopuolelta ammattiin tulevien mahdollisten tilanpidon jatkajien määrää ja heidän mahdollisuuksiaan sijoittua maatalousammattiin.