186. The sugar markets and the everything but arms (EBA) of the European Union

Kalle LAAKSONEN – Jaakko PULLI. 2003 EVERYTHING BUT ARMS (EBA) JA EUROOPAN UNIONIN SOKERIMARKKINAT. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 186. ISBN 952-5299-65-1, ISSN-1456-3215

Tiivistelmä: Sokeri on hyvin yleinen perushyödyke, koska sitä tuotetaan yli sadassa maassa ja kulutetaan kaikkialla. Neljännes tuotannosta menee maailmanmarkkinoille. Kansainvälisiä sokerimarkkinoita leimaa hintojen heilahtelu ja jopa tuotantokustannuksia alempi hintataso. Euroopan unioni antoi vuoden 2001 alussa vapaan tuontioikeuden vähiten kehittyneille maille lukuun ottamatta banaania, riisiä ja sokeria, joille määrättiin siirtymäaika ennen vapaaseen tuontiin siirtymistä. Tämä Everything But Arms (EBA) järjestely aiheuttaa kuitenkin kovan paineen EU:n sokerijärjestelmän säilymisen suhteen. Todennäköisesti joudutaan sekä kiintiöitä että sisämarkkinahintoja laskemaan. EU:n sokeripolitiikan uudistamisesta alkaa keskustelu kuluvan vuoden 2003 aikana. Suuremmat muutokset toteutuvat kuitenkin vasta vuoden 2006 jälkeen. Suomen sokerituotannon ja teollisuuden tulevaisuus riippuu täysin EU:n sokeripolitiikan suhteen tehtävistä ratkaisuista. Kotimainen sokerijuurikkaan viljely ei voi jatkua ilman riittävää tukea. Jo merkittävä tuottajahintojen lasku panee tuotannon jatkumisen vaaraan. Kotimainen sokerinjalostus on pääosin riippuvainen sokerijuurikkaan alkutuotannosta.

Avainsanat:Everything but arms (EBA), EU:n sokeripolitiikka, vähiten kehittyneet maat (Everything but arms (EBA) ja Euroopan unionin sokerimarkkinat) Kalle Laaksonen – Jaakko Pulli. 2003. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 196. 75s. ISBN 952-5299-65-1, ISSN-1456-3215.

Abstract: Sugar is produced by approximately 135 countries world-wide and consumed in the every country of the world. Only about 25% of the total sugar supply is traded internationally, and much of that is increasingly within regional trade blocs. World sugar market processes are characterised by two features: price volatility and price levels below average costs of production. In March 2001 the European Union extended its existing Generalized System of Preferences (GSP) to grant duty free access to all exports (except arms) from least developed countries, with exception of bananas, rice and sugar. The implementation of the duty reductions in the case of sugar has been delayed until 2006-2009, when duty and quota free access will finally be allowed. This study and the project report is concentrating on the impacts of the Everything but Arms (EBA) trade access for least developed countries on the EU sugar market and on sugar production in Finland. It is generally agreed that, in the long term, the Everything But Arms (EBA) initiative will have a significant impact on the EU sugar regime and the whole sugar market. At present there is still a high level of uncertainty about the upcoming reform of the EU sugar policy. Discussion of the different alternatives will start in 2003. The future of the Finnish sugar industry depends very much on the future of the sugar policy of the EU and Finland. Supports are crucial to Finnish sugar beet producers and local raw material is crucial to the Finnish sugar industry.

Keywords: Everything but arms (EBA), EU sugar regime, least developed countries