198. Suomalaisen maitosektorin rakenteet ja niiden muutokset vuosina 1995–2018

Arovuori, K., Karikallio, H., Kiviholma, S., Jansik, C., Niemi, J. & Piipponen, J. 2019. Suomalaisen maitosektorin rakenteet ja niiden muutokset vuosina 1995–2018. PTT työpapereita 198. 63 s.

Tiivistelmä Tutkimuksessa tarkastellaan kotimaisen maitosektorin rakenteita vuodesta 1995 alkaen. Tarkastelussa painotetaan alan rakenteissa, raakamaidon hankintaosuuksissa, lopputuotteiden kulutuksessa sekä ulkomaankaupassa tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksessa tunnistetaan maitomarkkinoiden rakenteissa tapahtuneet isot muutokset runsaan kahdenkymmenen EU-jäsenyysvuoden aikana. Rakennekehityksen myötä maidon tuotannon ja maitoa käsittelevien tuotantolaitosten määrä on vähentynyt merkittävästi. Sektorin rakenteen kehittymiseen on vaikuttanut myös Valiolle asetettu raakamaidon myyntivelvoite. Myyntivelvoite on turvannut etenkin pienten maidonjalostusyritysten toimintamahdollisuudet markkinoilla. Samalla kuitenkin myös kaupan keskusliikkeet ja alan suuremmat toimijat ovat hyötyneet. Toimintaympäristön muutos jatkuu. Oikealla reagoinnilla kuluttajatottumusten ja markkinoiden muutoksiin suomalaisella maitosektorilla on mahdollisuus menestyä entistäkin paremmin tulevaisuudessa.

Asiasanat: maitosektori, meijeriteollisuus, hinnanmuodostus, ulkomaankauppa

Arovuori, K., Karikallio, H., Kiviholma, S., Jansik, C., Niemi, J. & Piipponen, J. 2019. Structural change in the Finnish milk sector in 1995-2018. PTT Working Papers 198. 63 p.

Abstract: The focus of this research is on the structural development of the Finnish milk sector during 1995-2018. The aim is to analyse structural changes in milk production, processing, consumption and trade of the Finnish milk production and the role of the domestic milk processors in the changing market conditions. We identify several significant structural changes occurred since Finland become a part of the EU common markets in 1995. The number or milk producers and processors has declined. Legislation obligating biggest dairy company Valio to sell raw milk to its competitors has bene-fitted especially small and medium size dairy firms, but also retailers with significant market shares. The Finnish milk sector is facing constant change and still increasing competition. With flexible and timely reactions to changing consumer needs and market changes Finnish milk sector can seek success also in the future.

Keywords: dairy sector, milk production, price formation, trade