116. Pääomaverouudistus ja maatilatalous

Tapio Tilli. 1993. PÄÄOMAVEROUUDISTUS JA MAATILATALOUS. Pääomaverouudistuksen vaikutus maatilatalouden harjoittajan verorasitukseen ja metsätalouden asemaan maatilatalouden tulolähteenä. Raportteja ja artikkeleita N:o . ISBN 951-8950-33-4, ISSN 0357-7384. Tutkimuksessa selvitettiin, miten tulojen jakautuminen ansio- ja pääomatuloon ja metsätalouden verotuksen muuttuminen vaikuttavat eri yritysmuodoissa toimivien maatilatalouden harjoittajien verotukseen ja verorasitukseen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin pääomaverouudistuksen vaikutus metsätalouden asemaan maatilan tulolähteenä.