57. Osuustoiminta taloudellisen yrittämisen muotona, Esitutkimus

Raija Volk. 1986. OSUUSTOIMINTA TALOUDELLISEN YRITTÄMISEN MUOTONA, ESITUTKIMUS. Raportteja ja artikkeleita 57. ISBN 951-9083-62-6, ISSN 0357-7384. Koska osuustoiminnan talouteen liittyviä peruskysymyksiä on käsitelty Suomessa toistaiseksi verrattain vähän, on tässä raportissa lähdetty liikkeelle perusteista ja yleiseltä tasolta. Raportissa pyritään tarkastelemaan osuustoiminnallisen yrittämisen ominaispiirteitä ja hahmottamaan jatkotutkimuksen kohteeksi soveltuvia kysymyksiä.