19. Muuttoliikkeen ennustamisesta

MOISIO, ANTTI, 1999. MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 19 (Helsinki toukokuu 1999). 25 s. (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Eerikinkatu 28A, 00180 Helsinki) ISBN 951-8950-97-0, ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa tarkastellaan taloudellisiin muuttujiin perustuvaa maakuntien välisen nettomuuton ekonometrista mallintamista ja muuttoliikkeen vaikutusta väestökehitykseen. Nettomuuttoa selittävät yhtälöt estimoitiin vuosien 1975-1998 aineistolla ja niiden perusteella tehtiin maakuntien väliselle nettomuutolle ennuste vuosille 1999-2002. Ennustetta käytettiin sitten maakunnittaisen väestöennusteen laskemiseen. Tulokset osoittavat, että taloudellisia muuttujia, kuten työllisyyden ja tulojen muutosta, käyttämällä voidaan saada trendiennustetta uskottavampia muuttoliike- ja siten myös väestöennusteita. Ennusteen mukaan muuttoliike jatkuu lähivuosina vuosien 1996-98 kaltaisena, ehkä jopa hieman kiihtyvänä.

Avainsanat: Muuttoliike, nettomuutto, väestöennuste, alue-ennusteet

MOISIO, ANTTI, 1999.  FORECASTING NET MIGRATION. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 19 (Helsinki May 1999). 25 p. (Pellervo Economic Research Institute PTT, Eerikinkatu 28A, 00180 Helsinki, Finland). ISBN 951-8950-97-0, ISSN 1455-4623.

ABSTRACT:  The paper examines econometric modelling of net migration between Finnish counties and effect of migration on population growth. Equations for net migration were estimated with data for the years 1975-1998. On the basis of the estimated equation net migration between counties in 1999-2002 was forecasted. Migration forecasts were then used to calculate population projections for the counties. The results suggest that using economic variables such as change of employment and income results in more plausible migration and population forecasts than what would be obtained by simple trend projections. According to the results, migration is likely to continue as in 1996-1998, possibly even slightly accelerating.

Keywords: Migration, net migration, population forecasts, regional economic forecasting