108. Metsäteollisuuden rakenne Suomessa ja Ruotsissa 1970- Ja 1980-luvuilla

Tuula Leikas – Jussi Uusivuori. 1992. METSÄTEOLLISUUDEN RAKENNE SUOMESSA JA RUOTSISSA 1970- JA 1980-LUVUILLA. Raportteja ja artikkeleita 108. ISBN 951-8950-20-2, ISSN 0357-7384. Suomen ja Ruotsin metsäteollisuuden rakenteita kuvaavaa ja vertailevaa tutkimusta on tehty molemmissa maissa vain varsin vähän. Tutkimuksen tuomaa tietoa on jouduttukin usein korvaamaan sellaisilla yleisluonteisilla käsityksillä kuin että teollisuudenalan rakenne on molemmissa maissa paljolti samantyyppinen. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, varsinkin kun verrataan metsäteollisuuden eri toimialojen rakenteiden ajallista kehitystä. Tämä tulee selvästi esille käsillä olevasta raportista.