113. Metsäteollisuuden puun ostotarpeen ennustaminen

Jussi Uusivuori – Tapio Tilli. 1993. METSÄTEOLLISUUDEN PUUN OSTOTARPEEN ENNUSTAMINEN. Raportteja ja artikkeleita 113. ISBN 951-8950-25-3, ISSN 0357-7384. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT tekee Suhdannekuvaansa verten myös metsäsektoriin liittyviä vuosiennusteita. Kekseisellä sijalla näissä on metsäteollisuuden tuotannon ja puun kysynnän ennustaminen. Tämä raportti liittyy erityisesti metsäteollisuuden yksityismetsänomistajilta tarvitsemien puumäärien ennustamiseen. Tarkoituksena on ollut luoda mahdollisimman systemaattinen lähestymistapa, malli, jolla metsäteollisuustuotteiden kysynnästä voidaan johtaa uusien puukauppojen määrä. Keskeisellä sijalla esitettävässä mallissa ovat puuainesjäämien kierto metsäteollisuuden tuotannossa sekä erilaisissa puuvarastoissa tapahtuvat muutokset.