90. Maatilojen verotus eräissä Euroopan maissa

Tuomas Kuhmonen. 1990. MAATILOJEN VEROTUS ERÄISSÄ EUROOPAN MAISSA. Raportteja ja artikkeleita 90. ISBN 951-8950-98-7, ISSN 0357-7384. Tutkimuksessa tarkastellaan varsin seikkaperäisesti maatilatalouden verotusta useissa Euroopan maissa. Tutkimuskohteina ovat Suomen oshella Ruotsi, Norja, Tanska, Saksan liittotasavalta, Alankomaat ja Iso-Britannia. Myös Ranskan, Belgian, Italian ja Irlannin tuloverotuskäytäntöä on tarkasteltu lyhyesti. Tutkimuksessa ovat mukana kaikki maatiloille tärkeämmät verot. Tutkimus paljastaa eri maiden maatilatalouden verotuksessa olevan varsin huomattavia eroja, jotka ratkaisevasti vaikuttavat maatilatalouden toimintaedellytyksiin ja omalta osaltaan myös siihen, mille tasolle elintarvikkeiden hinnat viime kädessä asettuvat.