66. Maataloustuotannon ja siihen kiinteästi liittyvän jalostustoiminnan alueellinen sijoittuminen ja kehitys vuosina 1960-1985

Antti Ruska. 1988. MAATALOUSTUOTANNON JA SIIHEN KIINTEÄSTI LIITTYVÄN JALOSTUSTOIMINNAN ALUEELLINEN SIJOITTUMINEN JA KEHITYS VUOSINA 1960-1985 Raportteja ja artikkeleita 66. ISBN 951-9083-74-X, ISSN 0357-7384. Tämä tutkimus kuuluu laajaan Suomen Akatemian aloitteesta käynnistettyyn Maaseudun elinvoimaisuus -tutkimusohjelmaan. Vuosille 1986-1988 ajoittuva tutkimusohjelma on viiden tutkimuslaitoksen ja korkeakoulun monitieteinen yhteistutkimus, jossa yhdistyvät kansantaloudellinen, aluetieteellinen, yritystaloudellinen ja sosiologinen näkökulma maaseudun kehitykseen ja kehittämiseen.