52. Maaseudun työpaikkatukikokeilu – Selvitys tuen hakijoista ja heidän hankkeistaan

Leena Toivonen. 1986. MAASEUDUN TYÖPAIKKATUKIKOKEILU – SELVITYS TUEN HAKIJOISTA JA HEIDÄN HANKKEISTAAN. Raportteja ja artikkeleita 52. ISBN 051-9083-56-1. ISSN 0357-7384. Maaseudun kehittämistoiminannan esityksen pohjalta annettiin vuonna 1982 asetus maaseudun työpaikkatukikokeilun käynnistämisestä. Tämän valtioneuvoston kanslian valvonnassa suoritetun kokeilun tavoitteena on hankkia kokemuksia siitä, miten valtiovallan aikaisempia tukitoimenpiteitä täydentäen voitaisiin edistää työpaikkojen syntymistä ja säilyttämistä maaseudulla. PTT:ssa käynnistettiin syksyllä 1983 projekti tutkimustiedon saamiseksi työpaikkatukikokeilun piiriin tulleista hankkeista ja näiden vaikutuksesta maaseudun toimeentuloperustaan. Tällöin työpaikkatukikokeilu oli ollut käynnissä kahden hakukierroksen ajan.