111. EY ja Suomen kiinteistönomistus

Helena Janhonen. 1992. EY JA SUOMEN KIINTEISTÖNOMISTUS. Raportteja ja artikkeleita 111. ISBN 951-8950-23-7, ISSN 0357-7384. Suomen lainsäädäntöä joudutaan tarkistamaan ETA-sopimuksen ja EY-hakemuksen vuoksi EY-lainsäädännön mukaiseksi. Käsillä oleva EY:n ja Suomen kiinteistöomistusta käsittelevä raportti on samalla pohjana laajemmalle "Suomen maankäytön ohjaus yhdentyvässä Euroopassa" -tutkimushankkeelle, jonka tarkoituksena on selvittää nykyisen maankäytön ohjausjärjestelmän toimivuutta Euroopan yhdentyessä sekä syvenevän integraation ohjausjärjestelmän toimivuutta Euroopan yhdentyessä sekä syvenevän integraation ohjausjärjestelmällemme asettamia konkreettisia muutosvaatimuksia.