200. Elintarvikkeiden arvonlisäverokannan alentamisen vaikutukset

HOLM, PASI – KIANDER, JAAKKO – RAUHANEN, TIMO – VIRÉN, MATTI. 2007. ELINTARVIKKEIDEN ARVONLISÄVEROKANNAN ALENTAMISEN VAIKUTUKSET.  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 200. 63 s. ISBN 978-952-5594-28-9 (NID, ISBN 978-9525594-29-7 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF)

Tiivistelmä: Tutkimushankkeessa tarkastellaan elintarvikkeiden arvonlisäverokannan viiden prosenttiyksikön alentamista nykyisestä 17 prosentista 12 prosenttiin. Muutos merkitsisi valtiontalouden kannalta noin 450 miljoonan euron verotulojen menetystä, josta noin 150 miljoonaa euroa korvautuisi veronalennuksen positiivisilla vaikutuksilla. Alv-muutoksen seurauksena elintarvikkeiden kuluttajahinnat laskisivat noin 3,5 prosenttia ja kuluttajahintaindeksi yhteensä noin 0,5 prosenttia. Kuluttajien reaalitulot ja yksityinen kulutus kasvaisivat myös noin 0,5 prosenttia. Elintarvikkeiden alv:n alentaminen hyödyttää erittäin selvästi pienituloisia kotitalouksia. Noin 40 prosenttia suomalaisista hyötyisi alv-alennuksesta enemmän kuin vastaavan suuruisesta tuloveroalennuksesta.

Asiasanat: Arvonlisävero, elintarvikkeet, kuluttajahinta, tuloveroalennus 
 
HOLM, PASI – KIANDER, JAAKKO – RAUHANEN, TIMO – VIRÉN, MATTI. 2007. EFFECTS OF REDUCING THE VALUE ADDED TAX RATE ON FOODSTUFFS. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 200.

 Abstract: This study reviews the effects of reducing the value added tax rate about five percentage points on foodstuffs from the current 17 per cent to 12 per cent. The change would cause roughly a 450 million euro reduction in the tax income in the state budget. The net effect would be smaller, because dynamics of tax reduction would increase tax income by about 150 million euro. As a consequence foodstuffs would become 3.5 per cent cheaper and the consumer price index would come down by 0.5 per cent. Consumers’ real income, as well as private consumption, would grow approximately 0.5 per cent. The reduction of the value added tax on foodstuffs would clearly benefit the low income households. It would be more favourable for around 40 per cent of households compared to equal reduction of income tax.

Key words: Value added tax, foodstuffs, consumer price, income tax reduction