144. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2015

Eeva Alho – Lauri Esala – Veera Holappa – Markus Lahtinen – Sami Pakarinen. 2013.  ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2015. PTT työpapereita 144. 51 s. ISBN 978-952-224-116-0 (nid), ISSN 1455-4623 (nid), ISBN 978-952-224-117-7 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan asuntomarkkinoiden kehitystä alueittain vuosina 2013-2015. Asuntojen hintaennusteen mukaan vuonna 2013 asuntojen hinnat nousevat koko maassa 1,5 %. Alueelliset erot hintakehityksessä ovat huomattavat. Hintajohtajana jatkaa pääkaupunkiseutu, mutta hinnat eivät nouse lainkaan rakennemuutospaikkakunnilla kuten esimerkiksi Oulussa. Omistusasuminen on jo neljättä vuotta peräkkäin poikkeuksellisen halpaa suhteessa vuokra-asumiseen. Tästä huolimatta vuokrat nousevat tänä vuonna 3,5 %. Tämä on seurausta kotitalouksien kokemasta työttömyysepävarmuudesta ja vähäisestä vuokra-asuntotuotannosta. Vuoden 2013 vakaa kehitys tuskin saa jatkoa vuosina 2014 ja 2015. Haitallisen suuret muutokset asuntomarkkinoilla ovat tavanomaista todennäköisempiä.  Tämänvuotisen asuntomarkkinakatsauksen politiikkateemoiksi valikoituivat uudet asuntomarkkinoiden sääntelytoimet ja asumisoikeusasumisen mahdollisuudet asuntopolitiikan välineenä. Säätelytoimien osalta erityistä huomiota kiinnitetään makrovakauden takaamiseksi esitetyn ns. lainakatto-instrumentin vaikutuksiin asuntomarkkinoihin.

Asiasanat: Asuntomarkkinat, ennuste, asuntorakentaminen, asuntojen hinnat, asuntojen vuokrat. 
 
Eeva Alho – Lauri Esala – Veera Holappa – Markus Lahtinen – Sami Pakarinen. 2013. DEVELOPMENT OF REGIONAL HOUSING MARKETS TO 2015. Working Papers 144.  51 p. ISBN 978-952-224-116-0 (nid), ISSN 1455-4623 (nid), ISBN 978-952-224-117-7 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: This working paper firstly presents an overview of the current state of the  Finnish housing and rental markets. Secondly, the paper provides a forecast of the  development of Finnish housing prices and rents for 2013-2015. The forecast is based both on descriptive analysis and a simple econometric forecasting model, which are used to relate the housing prices and rents to macroeconomic fundamentals of the Finnish economy.   PTT forecasts an increase 1.5 per cent for housing prices and an increase 3.5 per cent for rents in 2013. The demand for owner-occupied housing is supported by the sluggish income growth and low interest rates. At the same time, however, continuing   uncertainty in the Eurozone in the near future will set a barrier to the growth potential of housing prices. The regional price differences will remain substantial. The price development in the rest of the country is lower relative to that of the Helsinki metropolitan area.

Key words: Housing markets, forecast, housing construction, housing price, housing rents.