49. Alkoholi maatalouden jatkojalosteena

Leo Granberg – Timo Kortteinen – Kalle Laaksonen (toim.). 1985. ALKOHOLI MAATALOUDEN JATKOJALOSTEENA. Raportteja ja artikkeleita 49. ISBN 951-9083-53-7, ISSN 0357-7384. Alkoholitutkimussäätiön ja SUomen Akatemian rahoittaman tutkimusprojektin "Maatalous ja alkoholin tuotanto" aloitteesta Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos järjesti huhtikuussa 1985 seminaarin teemasta "Alkoholi maatalouden jatkojalosteena". Seminaariin osallistui maatalousalan sekä eräiden muiden tieteenalojen asiantuntijoita. Seminaarissa käsiteltiin otsikkoteeman ohella myös kansainväliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Nyt julkaistava kooste sisältää seminaarissa pidetyt alustukset.