Turvemaiden käyttö maa- ja metsätaloudessa – maanomistajien näkökulma (TURVA)

Tutkimuksessa selvitetään maanomistajien näkemyksiä turvemaiden maa- ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen keinoihin. Lisäksi tarkastellaan keinoja, joilla maanomistajia voidaan kannustaa kasvihuonekaasupäästöjä vähentävään turvemaiden käsittelyyn. Tutkimushankkeessa toteutetaan kyselytutkimus erikseen maanviljelijöille ja metsänomistajille.

Tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on
1. Selvittää maanomistajien näkemyksiä turvemaiden käsittelystä kyselytutkimuksella.
2. Selvittää ehdotettujen turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjä vähentä-vien toimenpiteiden hyväksyttävyyttä ja esteitä, joita maanomistajat näkevät toimien käyttöön ottamiselle.
3. Selvittää korvaustasoa, jolla maanomistajat olisivat valmiita toteuttamaan eri toimenpiteitä.