Pandemian vaikutusten tunnistaminen maa- ja elintarvikesektorilla (Covid-19)

Tavoitteet

Tutkimuksessa:

1. tunnistetaan keskeiset elintarvikemarkkinoiden riippuvuussuhteet ja kriittiset tekijät, joihin koronapandemialla on ollut vaikutuksia
2. päivitetään analyyttinen kehikko vastaamaan koronaviruksen tunnistettuja vaikutuksia
3. aloitetaan aineiston kerääminen Makeran rahoitushaussa olevan hankkeen toteuttamista varten.

Lisätietoja

Reinu Econ, +358 40 515 8953, kyosti.arovuori@reinuecon.fi