Maatalouden asema rahoitusmarkkinoilla

Hankkeen tarkoituksena on selvittää maataloussektorin asema rahoitusmarkkinoilla. Hanke koostuu kolmesta vaiheesta: ​
1) taustoitus ​
2) instrumenttien kehittäminen ​
3) toimenpidesuositukset​

Hanke toteutetaan viiden työpaketin kautta:
1. Maatalousrahoituksen kenttä ja kapeikot
2. Pankkirahoituksen kysyntä ja tarjonta
3. Tiedot ja kansainväliset kokemukset rahoitusvälineiden käytöstä
4. Työpajat
5. Mahdollisuudet ja toimenpiteet rahoitusinstrumenttien kehittämiseen

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteina on Maatalouden rahoitusvaihtoehtojen kehittäminen​ tuottamalla uutta tietoa maatalousyrittäjien rahoitusoloista​, pankkirahoituksen saatavuudesta​ ja pankkirahoituksen riittävyydestä​. Tarkoituksena on myös kasvavien maatalousyritysten rahoituskapeikkojen ja rahoitustarpeiden tunnistaminen​ sekä ymmärryksen lisääminen rahoittajien riskinäkemyksistä toimialaa kohtaan. Kansainvälisten kokemusten kautta kartoitetaan mahdollisuuksia ERI-rahoitusinstrumenttien toteutukselle Suomen maataloudessa seuraavalla ohjelmakaudella.

Tutkimushankkeessa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:​
millainen asema maatalousyrittäjillä on rahoitusmarkkinoilla?​
miten pankit kokevat maatalouden riskit?​
muodostavatko maatalousyrittäjästä ja/tai rahoituslaitoksesta johtuvat luotonannon rajoitteet esteitä sektorin investoinneille?​
miten rahoituksen kysyntä ja tarjonta kohtaavat maatalouden pankkirahoituksessa?​
miten maataloussektorilla voidaan hyödyntää EU:n eri investointiohjelmia?​
miten ja millaisilla uusilla rahoitusinstrumenteilla voidaan tukea maatalousyrittäjien kilpailukykyä?