Kyläkauppaselvitys

Selvityksessä analysoidaan Suomessa toimivien kyläkauppojen taloudellista tilannetta, toimintamahdollisuuksia sekä niiden kehitystä. Samalla hankkeessa päivitetään kyläkaupaksi määriteltävän päivittäistavarakaupan yksikölle asetettavat kriteerit. Hanke perustuu Suomen hallituksen eduskunnalle antaman ruokapoliittisen selonteon (MMM 2017) esitykseen siitä, että kyläkauppojen toiminnan mahdollisuudet ja välineet selvitetään. Päivittäistavarakaupan ja ennen kaikkea kyläkauppojen toimintaympäristö on muuttunut nopeasti. Kaupan keskittyminen, työssäkäyntialueiden laajentuminen sekä kaupungistumiskehitystä voimistanut maassamuutto ovat muuttaneet yksittäisten päivittäistavarakaupan yksiköiden vaikutusalueita ja kaupan rakenteita merkittävällä tavalla.

Tavoitteet

Selvityksessä päivitetään kyläkaupaksi luokiteltavan päivittäistavarakaupan yksikön määritelmä, luodaan katsaus kyläkauppojen taloudelliseen tilanteeseen sekä olemassa oleviin tukimekanismeihin, arvioidaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia sekä ehdotetaan toimenpiteitä kyläkauppojen toimintaedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen.