Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi KEIMO

Tavoitteet

Hankkeessa erotetaan viisi osatavoitetta:1) Erityisesti monimuotoisuuden lisäturvaamista vaativien metsäelinympäristöjen ja metsälajien/lajiryhmien määrittäminen sekä riistan elinympäristöjenkannalta tärkeiden rakennepiirteiden turvaaminen2) Erilaisten metsänkasvatusvaihtoehtojen taloudellisten ja ekologisten vaikutusten arvioiminen metsikkötasolla3) Erilaisten metsänkasvatusvaihtoehtojen kustannusvaikuttavuuden arvioiminen koko maan tasolla4)Erilaisten metsänkasvatusvaihtoehtojen toteutettavuuden arvioiminen informaatio-ohjauksen, kannustejärjestelmien ja suojelun kautta5) Synteesin tekeminen kustannusvaikuttavista toimenpiteistä ja ohjauskeinoista sekä tarkastelukehikon tuottaminen metsien monimuotoisuuden kehittymisen arvioimiseen

Lisätietoja

paula.horne@ptt.fi