”Halvalla menee”, Tapio Tilli, 16.3.2009

Metsäyhtiöiden osakekurssit ovat laskeneet voimakkaasti. Vuodenvaihteen jälkeen lasku näyttää vain kiihtyneen ja tammikuun alun jälkeen kurssit ovat laskeneet jo noin 40 prosenttia.

Kun UPM:n osakekurssi oli vuonna 2007 noin 20 euron tasolla, on kurssi tällä hetkellä noin 5 euroa. Vastaavasti Stora Enso on laskenut vuoden 2007 noin 14 euron tasolta 3 euroon. Suurimman pudotuksen on kokenut M-real, jonka osakekurssi on pudonnut yli 5 eurosta 30 senttiin.

Pörssin sanotaan ennustavan reaalitalouden tulevaa kehitystä. Metsäfirmojen osakekurssien perusteella yhtiöiden tulevaisuudennäkymät ovat synkät. Maailmanlaajuinen talouskriisi on ajanut useat maat taantumaan. Taantuman pituudesta ei ole olemassa kuin valistuneita arvauksia. Paperin ja sahatavaran kysyntä on heikkoa lähitulevaisuudessa.

Pörssikurssien lasku luo myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi UPM pitää sisällään paljon arvokasta reaaliomaisuutta, jonka hinta nykyisellä kurssitasolla vaikuttaa halvalta. UPM omistaa noin miljoona hehtaaria metsää, josta on Suomessa 900 tuhatta hehtaaria. Vertailun vuoksi yksityismetsänomistajat omistavat noin 13 miljoonaa hehtaaria.

Metsien lisäksi UPM pitää sisällään varsin mittavan energiaomaisuuden. Yhtiö omistaa Pohjolan Voimaa, Kemijoki Oy:tä ja tehtaittensa yhteydessä sähköntuotantokapasiteettia. Tehdasvoimalaitokset ovat lähinnä mustalipeää ja biomassaa hyödyntäviä lämmön ja sähkön tuotantolaitoksia. Pohjolan voima omistaa Olkiluodossa olevat ydinreaktorit, joista kolmas on rakenteilla. Kemijoki Oy puolestaan hallinnoi vesivoimaa.

Osakekurssien alamäki laskee metsäyhtiöiden markkina-arvoja. Markkina-arvo saadaan, kun yhtiön osakkeiden lukumäärä kerrotaan pörssikurssilla. UPM:n markkina-arvoksi muodostuu 5 euron osakekurssilla noin 2,6 miljardia. Stora Enso on puolestaan 2,3 miljardin arvoinen ja M-real vain noin 90 miljoonan euron arvoinen. Vertailun vuoksi yksityismetsänomistajat saivat puunmyyntituloja vuonna 2007 yli 2 miljardia euroa ja viime vuonnakin vielä noin 1,5 miljardia euroa. Teoriassa metsänomistajat voisivatkin ostaa muutaman vuoden puunmyyntituloilla kaikki Suomen metsäfirmat.

UPM on laittanut myyntiin 30 000 hehtaaria metsää Suomesta. Yhtiö tavoittelee myynnistä 60–90 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee sitä, että yhtiö arvioi saavansa metsistä 2 000–3 000 euroa hehtaarilta. Näillä hehtaarihinnoilla tulee UPM:n koko metsäomaisuuden arvoksi 2–3 miljardia euroa, mikä vastaa yhtiön markkina-arvoa. Herääkin kysymys, ovatko markkinat hinnoitelleet UPM:n osakkeen liian halvaksi.

Vaikka taantuman kesto on vielä epäselvä, alkaa talous jälleen jollakin aikavälillä kasvaa. Eurooppa tarvitsee jatkossakin paperia ja sahatavaraa. Kun metsäteollisuuden rakennemuutos karsii alan kapasiteettia, on jäljellejäävien tehtaiden asema taantuman jälkeen aikaisempaa parempi. Suomessa toimivat tehdaslaitokset ovat Euroopan mittakaavassa tehokkaita ja niillä onkin hyvät edellytykset päästä taantuman jälkeen nousuun.

tapio.tilli@ptt.fi