PTT lyhyesti

Pellervon taloustutkimus PTT on yhdistys, jonka jäsenistö koostuu etupäässä maa- ja elintarviketalouden sekä metsäalan yhteisöistä. Yhteisöt itse, niiden jäsenet ja jäsenyhteisöjen omistamat yritykset muodostavat monimuotoisen joukon erilaisia talousyksiköitä ja talouden toimijoita. Näitä ovat muun muassa yksilöt ja perheet kotitalouksina sekä maa- tai metsätalouden harjoittajina, yrittäjinä ja omistajina. Mukaan lukeutuu myös vaihtelevia yhtiömuotoja yksityisistä ja julkisista osakeyhtiöistä keskinäisiin vakuutusyhtiöihin ja erilaisiin osuuskuntiin.

Koko liki nelikymmenvuotisen historiansa ajan PTT:n toiminnan tarkoituksena on ollut kansantalouden tasapainoisen kehityksen edistäminen. Tähän kuuluvat olennaisena osana julkisen talouden ja talouspolitiikan kysymykset. PTT:n vahvoja osaamisalueita ovat asunto-, puu-, ruoka- ja työmarkkinat sekä politiikkaohjaus. Erityistä on myös PTT:n kyky tarkastella markkinoita ja politiikkaohjausta aluetaloudellisista näkökulmista.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tuottamalla yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon sekä jäsenorganisaatioiden toiminnan kannalta olennaista ja luotettavaa tutkimustietoa. Pääpaino on toisin sanoen soveltavassa tutkimuksessa. PTT:n tietotuotteita ja -palveluita ovat muun muassa säännölliset kokonaistaloudellisia ilmiöitä koskevat talousennusteet, valikoituihin talouden kysymyksiin kohdistuvat tutkimukset, erilaiset selvitykset sekä asiantuntijatyö.

PTT ry:n jäsenet ovat:

A-Tuottajat Oy 
HOK-Elanto
LSO Osk
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
Metsäliitto Osk
OP Osk
Osuustoimintakeskus Pellervo ry
POP Pankkiliitto Osk
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.
Valio Oy