Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttösektorilla – kehitys, kysyntä ja toimenpiteet Suomessa

Tiivistelmä Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden ennustetaan kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa yritysten hiilineutraaliustavoitteiden sekä ilmastonmuutokseen liittyvän kriisitietoisuuden vuoksi. Yrityksille vapaaehtoiset hiilimarkkinat tarjoavat mahdollisuuden hyvittää oman toimintansa ilmastohaittoja, joita he eivät pysty muuten vähentämään lyhyellä aikavälillä. Tämä raportti tarkastelee mahdollisia hillintätoimenpiteitä maa- ja metsätaloudessa Suomessa. Lisäksi raportissa arvioidaan ilmastoyksiköiden kysyntään ja tarjontaan liittyviä tekijöitä, lainsäädännön vaikutusta hiilimarkkinoihin sekä hiilimarkkinoiden kasvun … Jatka artikkelin Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttösektorilla – kehitys, kysyntä ja toimenpiteet Suomessa lukemista