Toimiala- ja liiketalous

Innovaatioita, johtamista ja yrittäjyyttä


Toimiala- ja liiketalouden tutkimusryhmä keskittyy soveltavaan liiketaloustieteen tutkimukseen innovaatioiden, johtamisen ja yrittäjyyden alueilla erityisesti uusilla ja monitieteellisillä alueilla.

Tutkimusryhmän tutkimusalueita ovat mm. digitaaliset liiketoimintamallit ja ekosysteemit (esim. Esineiden internet), robotiikka ja lohkoketjut, innovaatioekosysteemit, yhteisölliset ja verkottuneet innovaatioiden ja johtamisen mallit, innovaatiohallinta, elävät laboratoriot, sekä laaja-alaisesti erilaiset organisaatioiden johtamisen ja markkinoinnin mallit.

Ryhmämme jäsenet ovat tutkineet näiden lisäksi myös organisoinnin ja työnteon uusia tapoja, työn merkityksellisyyttä, yhteisöllisyyttä, yrittäjyyttä sekä yritysten ja yritysten välistä yhteistyötä kuin myös organisaatioiden ja asiakkaiden ja kuluttajien välistä yhteistoimintaa.

Ryhmä tekee liiketaloustieteen tutkimusta liiketoiminnan ja organisaatioiden ilmiöiden kuvaamiseksi, ymmärtämiseksi ja selittämiseksi sekä sovellamme laaja-alaisesti eri menetelmiä tutkimus- ja kehityshankkeissamme.

LIIKETALOUDEN TUTKIMUSRYHMÄ

Seppo Leminen

tutkimusjohtaja

professori, kauppatieteiden tohtori ja tekniikan tohtori
040 507 1315
e-mail: seppo.leminen@ptt.fi
twitter: @Zepi63
Lisää tietoa

Kirsi Noro

liiketaloustutkija

kauppatieteiden maisteri
040 164 8369
e-mail: kirsi.noro(at)ptt.fi
Lisää tietoa

Raija Heimonen

liiketaloustutkija

valtiotieteiden maisteri
040 164 8067
e-mail: raija.heimonen(at)ptt.fi
twitter: @raija_heimonen
Lisää tietoa